nemateriální dědictví Immaterielles Erbe 

Vorařství

(2022 - Vorařství)

Tradiční zavlažování

(2023 - Tradiční zavlažování v Evropě)