ČESKO Česká republika 

Nejstarším historicky doloženým etnikem, obývajícím Českou kotlinu od počátku 4. století př. Kr., byly keltské kmeny Bójů, podle nichž území dostalo název Boiohaemum (Domov Bójů), latinsky Bohemia. Na přelomu letopočtu byli Keltové vytlačeni germánskými kmeny. Od 6. století území osidlovaly slovanské kmeny, které vytvořily v 7. století kmenový svaz proti avarské expanzi (tzv. Sámova říše). Po roce 820 vznikl na území dnešní republiky první doložený státní útvar, Velkomoravská říše, s níž je spojena christianizace oblasti. Po jejím zániku počátkem 10. století nastal přesun jádra vytváření státnosti do Čech. Konečné sjednocení státu se podařilo roku 995 rodu Přemyslovců. Od středověku se hranice hlavních historických zemí (Čechy a Morava) zásadně neměnily, ostatní území byla součástí Českého státu vždy jen dočasně.

Od roku 1526 byly země Koruny české součástí habsburské monarchie. Vždy si však chtěly uchovat svoji nezávislost. Po rozpadu monarchie došlo roku 1918 ke spojení historických českých zemí s částmi Uherského království (Slovenskem a Podkarpatskou Rusí) a k vytvoření Československa jako jednoho z následnických států Rakouska-Uherska.

V roce 1938 zabavilo sousední Německo část území republiky (Sudety) ve svůj prospěch. Od března roku 1939 pak byl zbytek českých zemí okupován Německem přímo (Protektorát Čechy a Morava), zatímco na Slovensku byl vyhlášen samostatný stát. V roce 1945 došlo k obnovení Československa (bez Podkarpatské Rusi) a zároveň k odsunu třímilionové německé menšiny. Po únorovém převratu roku 1948 se vlády ujala komunistická strana a zavedla v zemi totalitní režim. V šedesátých letech došlo k částečnému uvolnění, které však bylo v srpnu 1968 zastaveno vojenskou intervencí ze strany SSSR a dalších zemí Varšavské smlouvy.

Pád komunistického režimu v listopadu roku 1989 umožnil obnovení pluralitní demokracie. V následujících letech došlo k odsunu sovětských okupačních jednotek (1990-91) a k mnohým reformám uvnitř státu. Na počátku devadesátých let obě federativní republiky ve vzájemném dialogu dospěly k dohodě o rozdělení společného státu na dva samostatné státy. Česká republika vznikla rozdělením České a Slovenské Federativní Republiky (ČSFR) 1. ledna 1993. Česká republika vstoupila do NATO (1999) a 1. května 2004 se stala platným členem Evropské unie.  

programová nabídka

Doprovodné akce

Součástí vernisáží či derniér výstavy  budou i doprovodné akce - např. vystoupení souborů české menšiny, ochutnávka národních specialit, besedy, přednášky, ale i koncerty či prezentace českých položek UNESCO


harmonogram

2022

ČERVENEC - Kutná Hora
SRPEN - ZÁŘÍ - Laxenburg
ZÁŘÍ - PROSINEC - vybraná partnerská rakouská města

2023

červen - září : Duszniki Zdroj (Polsko)
Září - prosinec : Nowa Ruda (Polsko)


editoři 

Dačického dům Kutná Hora

https://www.dacickehodum.cz/cs/
info@nadaceunescokh.cz

Jitka Cardová

editorka všech výstav a překladatelka
+420 776 394 870
JCardova@seznam.cz