Švédsko Sverige  

Švédsko, plným názvem Švédské království, je jedním ze severských států na Skandinávském poloostrově v severní Evropě. Švédsko hraničí na západě s Norskem, na východě s Finskem a na jihu je spojeno s Dánskem unikátním mostem-tunelem přes průliv Öresund. Švédsko je se svou rozlohou 449 964 km² třetí největší zemí Evropské unie. Celkový počet obyvatel je zhruba 10 milionů, přičemž hustota osídlení je nízká (20 obyvatel na km²). Obyvatelstvo je koncentrováno především v jižní polovině země. Zhruba 85 % populace žije v městských oblastech. Hlavní město Švédska je Stockholm, které je zároveň i největším švédským městem.

Zajímavým menšinovým fenoménem Švédska jsou nejsevernější národ Evropy, ugrofinští Laponci, kteří mají asijské rysy. Žijí i na území Norska a Finska a každá z těchto zemí má severní provincii jménem Laponsko, jen ruské Laponsko na poloostrově Kola žádnou územně-právní subjektivitu nemá.

Švédsko se vyvinulo v nezávislý a jednotný stát již během středověku. V 17. století země rozšířila svá teritoria, což vedlo ke vzniku Švédského království. 17. století bylo ve znamení rychlého rozmachu, který zařadil Švédsko mezi evropské velmoci. Švédové vojensky tlačili zejména na Polsko, a to i z náboženských důvodů. Tento tlak zesílil zvláště Gustav II. Adolf a byl jedním z faktorů, který vyvolal třicetiletou válku, zničující celoevropský konflikt, který - alespoň zpočátku - byl nejen velmocenským, ale i náboženským. Do třicetileté války Gustav II. Adolf vstoupil oficiálně až roku 1630. Poté, co padl u Lützenu, v bitvě proti Katolické lize vedené Albrechtem z Valdštejna, do čela válčícího švédského státu se postavila jeho dcera Kristýna. Pod jejím vedením švédská vojska operovala i na českém území, kde porazila císařská vojska v bitvě u Jankova a neúspěšně obléhala Prahu a Brno. Říše se úspěšně rozvíjela a během 17. století a na počátku 18. století byla jednou z nejvýznamnějších evropských mocností. O většinu držav dobytých mimo území Skandinávského poloostrova však Švédsko opět přišlo během 18. a 19. století. Východní polovina Švédska, dnešní Finsko, byla roku 1809 podrobena Rusku. Švédsko naposledy vstoupilo do války roku 1814, kdy vojenskými prostředky donutilo Norsko vstoupit s ním do personální unie. Od té doby je ve Švédsku mír a země uplatňuje zahraniční politiku nezúčastněnosti v době míru a status neutrality v době války. Dnes je Švédsko konstituční monarchií s parlamentní demokracií a vysoce rozvinutou ekonomikou. V roce 1960 bylo jednou ze zakládajících zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a od 1. ledna 1995 je členskou zemí Evropské unie. Švédsko je konstituční monarchií v čele s králem Karlem XVI. Gustavem.

programová nabídka

pod patronací ministra kultury ČR Martina Baxy

harmonogram

2023
LEDEN - Sušice
PROSINEC - Kralupy

2022
DUBEN - Hradec Králové 
KVĚTEN - Ostrava + Fulnek
ČERVEN - Chrast 
 ČERVENEC - Kutná Hora 
SRPEN - Brno (29. 7.) 
ZÁŘÍ - Karlovy Vary (31. 8.- 4. 9.) 
ZÁŘÍ -  Staré Město (od 5. 9.)
ŘÍJEN - Říčany (od 7.10.) 
LISTOPAD - Říčany  + Sušice (UNESCO) + Nepomuk (osobnosti)
PROSINEC - Sušice (UNESCO) + Nepomuk (osobnosti)


partnerská města a regiony

Sušice (Oxelösund, Švédsko), Karlovy Vary (Varberg, Švédsko), Kadaň (Vara, Švédsko), Liberecký kraj (Gotland , Švédsko), Turnov (Alvesta, Švédsko), Pardubice (Skellefteå, Švédsko), Říčany (Mölndal, Švédsko), Prostějov (Borlänge, Švédsko), Šternberk (Kungsbacka, Švédsko), Velké Meziříčí (Vansbro, Švédsko), ....

konzultace a spolupráce

Blanka Karlson

historička, filoložka, slavistka, bohemistka, komenioložka, editorka, výtvarnice a historická šermířka

+46 (0) 76 127 55 76
blankapragensis@gmail.com