Švédsko Sverige  

Švédsko, plným názvem Švédské království, je jedním ze severských států na Skandinávském poloostrově v severní Evropě. Švédsko hraničí na západě s Norskem, na východě s Finskem a na jihu je spojeno s Dánskem unikátním mostem-tunelem přes průliv Öresund. Švédsko je se svou rozlohou 449 964 km² třetí největší zemí Evropské unie. Celkový počet obyvatel je zhruba 10 milionů, přičemž hustota osídlení je nízká (20 obyvatel na km²). Obyvatelstvo je koncentrováno především v jižní polovině země. Zhruba 85 % populace žije v městských oblastech. Hlavní město Švédska je Stockholm, které je zároveň i největším švédským městem.

Zajímavým menšinovým fenoménem Švédska jsou nejsevernější národ Evropy, ugrofinští Laponci, kteří mají asijské rysy. Žijí i na území Norska a Finska a každá z těchto zemí má severní provincii jménem Laponsko, jen ruské Laponsko na poloostrově Kola žádnou územně-právní subjektivitu nemá.

Švédsko se vyvinulo v nezávislý a jednotný stát již během středověku. V 17. století země rozšířila svá teritoria, což vedlo ke vzniku Švédského království. 17. století bylo ve znamení rychlého rozmachu, který zařadil Švédsko mezi evropské velmoci. Švédové vojensky tlačili zejména na Polsko, a to i z náboženských důvodů. Tento tlak zesílil zvláště Gustav II. Adolf a byl jedním z faktorů, který vyvolal třicetiletou válku, zničující celoevropský konflikt, který - alespoň zpočátku - byl nejen velmocenským, ale i náboženským. Do třicetileté války Gustav II. Adolf vstoupil oficiálně až roku 1630. Poté, co padl u Lützenu, v bitvě proti Katolické lize vedené Albrechtem z Valdštejna, do čela válčícího švédského státu se postavila jeho dcera Kristýna. Pod jejím vedením švédská vojska operovala i na českém území, kde porazila císařská vojska v bitvě u Jankova a neúspěšně obléhala Prahu a Brno. Říše se úspěšně rozvíjela a během 17. století a na počátku 18. století byla jednou z nejvýznamnějších evropských mocností. O většinu držav dobytých mimo území Skandinávského poloostrova však Švédsko opět přišlo během 18. a 19. století. Východní polovina Švédska, dnešní Finsko, byla roku 1809 podrobena Rusku. Švédsko naposledy vstoupilo do války roku 1814, kdy vojenskými prostředky donutilo Norsko vstoupit s ním do personální unie. Od té doby je ve Švédsku mír a země uplatňuje zahraniční politiku nezúčastněnosti v době míru a status neutrality v době války. Dnes je Švédsko konstituční monarchií s parlamentní demokracií a vysoce rozvinutou ekonomikou. V roce 1960 bylo jednou ze zakládajících zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a od 1. ledna 1995 je členskou zemí Evropské unie. Švédsko je konstituční monarchií v čele s králem Karlem XVI. Gustavem.

programová nabídka


harmonogram

DUBEN - Hradec Králové (KHK)
KVĚTEN -   Fulnek + Ostrava (MSK)
 ČERVEN - Chrast + Pardubice (Pardubický kraj)
ČERVENEC - Kadaň + Teplice (Ústecký kraj)
SRPEN - Brno + Hodonín (JMK)
SRPEN - Kutná Hora (SČK)
ZÁŘÍ - Prostějov + Šternberk (OK)
ŘÍJEN - Říčany (od 7.10.) + Praha 5 (SČK)
LISTOPAD -  Uherský Brod (ZK)
PROSINEC - Sušice + Nepomuk (Plzeňský kraj)


partnerská města a regiony

Sušice (Oxelösund, Švédsko), Karlovy Vary (Varberg, Švédsko), Kadaň (Vara, Švédsko), Liberecký kraj (Gotland , Švédsko), Turnov (Alvesta, Švédsko), Chrast (Ďáblova bible), Pardubice (Skellefteå, Švédsko), Říčany (Mölndal, Švédsko), Prostějov (Borlänge, Švédsko), Šternberk (Kungsbacka, Švédsko), Velké Meziříčí (Vansbro, Švédsko), ....

odborní poradci

Blanka Karlson

historička, filoložka, slavistka, bohemistka, komenioložka, editorka, výtvarnice a historická šermířka

+46 (0) 76 127 55 76
blankapragensis@gmail.com

Jitka Cardová

editorka všech výstav a překladatelka
+420 776 394 870
JCardova@seznam.cz