Brazílie

 República Federativa do Brasil

Jihoamerické státy považují Brazilce za odlišné a právě jazyk má s tím co do činění. Brazílie je jediným portugalsky mluvícím národem kontinentu a právě jazyk, který zemi odlišuje od španělsky mluvících sousedů, patří mezi nejsilnější prvky národní identity. Téměř celá země mluví portugalsky, až na malé množství původních obyvatel a přistěhovalců, kteří mluví stále vlastními jazyky. Stejně jako existují rozdíly mezi americkou a britskou angličtinu, tak existují i rozdíly mezi mluvenou portugalštinou v Brazílii a v Portugalsku. V Brazílii jsou mírné regionální rozdíly v přízvuku, slovní zásobě a časování sloves. Přesto díky jednotným médiím a sdělovacím prostředkům mají změny tendenci se snižovat.

Co se týče podobnosti se španělštinou, tak v mnoha aspektech jsou si jazyky velmi podobné, ve výslovnosti se však značně liší. Zajímavostí je, že Brazilci spíše porozumí španělsky mluvícím lidem, než je tomu naopak. Brazilská kultura je jednou z nejpestřejších na světě, vzhledem k míchání několika národů a kultur v rámci několika století. Výrazný zásah měla evropská nadvláda, stejně jako otroctví afrických migrantů, kteří ovlivnili původní kulturu svými zvyky a představami. Všechny tyto vlivy vedly k tomu, že současná brazilská kultura je jedinečná a velmi složitá. V současné době v Brazílii žije kolem 190 milionů lidí.

Výstava vznikla za finanční podpory Velvyslanectví Brazilské federativní republiky v Praze a pomoci Petra Polakoviče ((Muzeum vystěhovalectví do Brazílie v Náhlově)  v Náhlově), Martiny Filakové (České kořeny) a Blanky Kramolišové.

program


harmonogram 

2023

ČERVENEC - Praha + Uherské Hradiště
SRPEN - Brno (Brazil Fest Brno)
ZÁŘÍ  - Hodonín + Znojmo
ŘÍJEN - Teplice + Praha
LISTOPAD - Praha + Uherský Brod + Kralupy
PROSINEC - Kralupy + Uherský Brod + Kutná Hora


2024

LEDEN - Kralupy + Uherský Brod
ÚNOR -Nový Bor
BŘEZEN - Praha + Říčany
DUBEN - Brno


partnerská města a regiony

tradiční místa projektu (Brno, Ostrava, Hradec, Praha, Teplice, Hodonín, Uherský Brod, Sušice, Kutná Hora, ....), ale i města partnerská (Třeboň, Nepomuk, Zlín, Jablonec ...), festivalová města (Nový Bor, Ralsko ...) a města prezentovaných osobností (místa narození - Bystřice pod Hostýnem, Čáslav, Chotěboř, Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou ... ), Praha (kino OKO). 

konzultace a spolupráce

Ing. Petr Polakovič

 pracoval v oblasti zahraničního obchodu a po roce 1989 setkával s odsunutými sudetskými Němci nebo jejich potomky. Zkoumal historii obcí zaniklých po druhé světové válce na území Ralska. V Náhlově založil Muzeum zaniklých Horních vsí a Muzeum vystěhovalectví do Brazílie. Potomkům sudetských Němců, kteří odjeli v 19. století do Brazílie, pomáhal najít jejich staré domovy a potomky, kteří žili v Německu nebo v Česku.