UNESCO Německo - Jižní a Západní

Putovní výstava představí všechny položky spolkových zemí Jižního a Západního Německa historického a kulturního dědictví zapsané na seznam světového dědictví UNESCO, reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva, včetně těch, které jsou v současné době na předběžných seznamech a v souborech nevyřízených položek, jakož i různé další položky registrované a uznané v rámci jiných projektů a programů UNESCO. 

- 29 x materiální a přírodní dědictví UNESCO (27 + 2TL) : https://whc.unesco.org/en/statesparties/de

- 10 x nemateriální dědictví UNESCO : https://ich.unesco.org/en/state/germany-DE

- 12 x Paměť světa UNESCO https://webarchive.unesco.org/web/20220331145251/https://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/access-by-region-and-country/de

- 1 x Výročí UNESCO : Immanuel Kant (22. 4. 1724 – 1804) – 300 let od narození


German Commission for UNESCO

42, Martin-Luther-Allee 

Bonn 53175 , Germany

Telephone: +49 (0) 228-60497-144
E-mail: presse(at)unesco.de