Kulturní dědictví UNESCO

POLSKO

Putovní výstava představí polské položky historického a kulturního dědictví zapsané na seznam světového dědictví UNESCO, reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva, včetně těch, které jsou v současné době na předběžných seznamech a v souborech nevyřízených položek, jakož i různé další položky registrované a uznané v rámci jiných projektů a programů UNESCO. 

Světové výročí UNESCO

astronom, matematik, právník

Mikuláš Koperník

Mikołaj Kopernik
19. února 1473, Toruň
24. května 1543, Frombork

 

chemik a průkopník zpracování nafty

Ignacy Łukasiewicz

Jan Józef Ignacy Łukasiewicz

8. března 1822, Zaduszniki u Baranów Sandomierski - 7. ledna 1882, Chorkówka

Výstavní panely