Kulturní dědictví UNESCO

Bělorusko

Putovní panelová výstava představí všechny položky světového seznamu UNESCO v oblasti materiálního dědictví, přírodního dědictví, nemateriálního dědictví a Paměti světa. Seznam bude aktuální a kompletní včetně položek zapsaných na tzv. Tentative list (předběžný zápis). Výstavu doplní panel českobratrského kněze  Adama Hartmana (působil krátce i v běloruském městě Kojdanovo) a další větší panelová výstava věnovaná nejslavnější běloruské osobnosti Františku Skorinovi i jeho významnému působení v Praze i Čechách. Na této výstavě se podílel i grafik a malíř Jiří Altmann a tak součástí výstavy budou i originály dřevořezů pro tuto výstavu i dalším významným osobnostem. Poslední část výstavy budou tvořit panely prezentující partnerství českých a arménským měst a oblastí.