Archiv rodu Radziwiłłů

 2009 Bělorusko, Ruská federace, Polsko, Ukrajina, Litva, Finsko - Archiv rodu Radziwiłłů a knihovní sbírky na zámku Ňasviž (Nieśwież)


2009

Sbírku postupně shromáždili v období mezi 15. až 20. stoletím členové rodu Radziwiłłů, jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů Litevského velkoknížectví a polsko-litevského společenství. Představitelé rodu často zastávali nejvyšší státní funkce a hráli důležitou roli v dějinách Pruska, Ruské říše a Polska. Proto i tento rodový archiv je ve skutečnosti oficiálním archivem Litevského velkoknížectví - spolu se soukromými dokumenty a rodinnou korespondencí v něm byly zachovány i všechny významné smlouvy a záznamy státní povahy. Část sbírky byla přechodně umístěna i v Opavě (1941-1945). V současné době je celá sbírka rozdělena do 10 částí a uložena ve významných státních institucích v Bělorusku, Polsku, Ruské federaci, na Ukrajině, v Litvě a ve Finsku. Největší počet položek je uložen ve Varšavě (44 000 položek), další čtyři částí archivu jsou pak v Minsku (29 000) a menší množství pak ve Vilniusu (3000), Petrohradu (10 000), Moskvě (1500), Kyjevě (100) a Helsinkách (820).