Chrám svaté Sofie, Polock

 2004 - Kostel Proměnění Páně a katedrála Sv. Sofie ve městě Polock


2004
Tentative list

Chrám svaté Sofie (Полацкі Сафійскі сабор) byl založen v letech 1030-1060, současně s chrámy Sv. Sofie v Kyjevě a v Novgorodě. Původní kostel byl sedmilodní dóm, s vyhrazeným oltářem ve střední části apsidy, s průměrem dómu 5,85 metru. Od podepsání Brestlitevské unie byl od roku 1596 uniatský, roku 1705 jej obsadilo ruské vojsko Petra Velikého a umístilo do něj sklad prachu, který roku 1710 vybuchl a stavbu zničil. V letech 1738-1750 byl postaven nový barokní chrám se dvěma věžemi, od roku 1839 pravoslavný, který byl roku 1924 proměněn v muzeum. Za války byl těžce poškozen a po roce 1990 obnoven a přestavěn. Před chrámem je jeden z tzv. Borisových kamenů s kříži a nápisy z 11. století. Chrám je jedním z nejstarších a nejdůležitějších kostelů v Bělorusku a je o něm zmínka ve slavném letopisu Slovo o pluku Igorově.