Československo-srbská stopa 

 Významné osobnosti vzájemných kulturních a společenských styků - osobnosti československé a srbské (působící v ČR, nebo s významnými českými kořeny a vlivem českého či slovenské prostředí). K české národnosti se v Srbsku v roce 2002 přihlásilo 2 211 osob (z toho 1 648 ve Vojvodině a 563 v centrálním Srbsku). Nejpočetnější jsou Češi v obcích Bela Crkva (511), Kruščica (231), Gaj (137), Veliko Središte (57) a ve městech Bělehrad (422) a Novi Sad (119). Velká a vlivná je i menšina slovenská - takřka 60.000. Většina Čechů i Slováků v Srbsku dnes žije ve smíšených manželstvích, integrují se do většinové srbské společnosti. Jsou však hrdí na své české nebo slovenské kořeny a snaží se uchovat zvyky svých předků. Svou národní identitu Češi vyjadřují hlavně spolkovým životem. Dbají na zachovávání tradic a kultury, uchovávají si povědomí sounáležitosti s českým či slovenským národem. Krajané preferují především místní folklór. Nejvíce se české i slovenské zvyky a tradice udržely v malých banátských obcích (srbský a rumunský Banát).

Osobnosti české a srbské

Instituce