Kulturní dědictví UNESCO

ARMÉNIE

Putovní výstava představí arménské položky historického a kulturního dědictví zapsané na seznam světového dědictví UNESCO, reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva, včetně těch, které jsou v současné době na předběžných seznamech a v souborech nevyřízených položek, jakož i různé další položky registrované a uznané v rámci jiných projektů a programů UNESCO. Výstavu doplní panely 14 nejvýznamnějších arménských osobností, polovina z nich s významným vztahem k naší kultuře a výstava fotografií Robina Bönische. Poslední část výstavy budou tvořit panely prezentující partnerství českých a arménským měst a oblastí. 

odborní poradci

Anahit Karapetyan

velvyslanectví Arménie v Praze
+420 730 854 055

a.karapetyan@mfa.am

Jitka Cardová

editorka, překladatelka

+420 776 394 870
JCardova@seznam.cz

Adam Kulhavý

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií UK
+420 774 456 908
ad.kulhavy@gmail.com