Jižní a Západní Německo

Severní Porýní-Vestfálsko, Hesensko, Porýní-Falc, Sársko, Bavorsko, Bádensko-Württernbersko

Druhá část Německa nabídne panelové výstavy všech položek UNRESCO, které se týkají aktuální oblasti - tedy spolkových zemí Jižního a Západního Německa. Výstavu UNESCO pak doplní portréty osobností a institucí mající právě významný vztah k těmto spolkovým zemím.

konzultace a spolupráce

Gabriela Kalinová 

(překladatelka, průvodce, členka mnoha česko-německých-rakouských spolků, garantka části projektu Kulturní dědictví UNESCO Rakouska v roce 2021 i v roce 2022 a 2023).