Kulturní dědictví UNESCO

Srbsko

Putovní výstava představí srbské položky historického a kulturního dědictví zapsané na seznam světového dědictví UNESCO, reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva, včetně těch, které jsou v současné době na předběžných seznamech a v souborech nevyřízených položek, jakož i různé další položky registrované a uznané v rámci jiných projektů a programů UNESCO.  

Materiální a přírodní dědictví

1979 - Stari Ras a Sopoćani - Stari Ras

1979 - Stari Ras a klášter Sopoćani - Klášter Sopočani

1986 - Klášter Studenica

2004 - Středověké památky v Kosovu - Klášter Visoki Dečani

2004 - Středověké památky v Kosovu - Klášter Gračanica

2004 - Středověké památky v Kosovu - Pećský klášter

2004 - Středověké památky v Kosovu - Kostel Panny Marie Ljevišské

2007 - Gamzigrad – Romuliana, Galeriův palác

2016 - Středověké náhrobní kameny stećci

TL 2002 - Národní park Đerdap TL

TL 2002 - Zvláštní přírodní rezervace - Deliblatská písčina

TL 2002 - Národní park Šar planina

TL 2002 - Národní park Tara s kaňonem řeky Driny

TL 2002 - Đavolja varoš (Ďáblovo město) přírodní památka

TL 2010 - Opevněný klášter Manasija

TL 2010 - Negotinské vinné sklepy

TL 2010 -Smederevská pevnost

TL 2010 - Caričin Grad – Iustiniana Prima

TL 2019 - Kulturní krajina Bače a jejího okolí

TL 2020 - Hranice Římské říše - Dunajský limes

Nemateriální

2014 - Slava, oslava svátku patrona rodiny

2017 - Kolo, tradiční lidový tanec

2018 - Zpěv s doprovodem guslí

2020 - Výroba keramiky na ručním kruhu ve vesnici Zlakusa

2022 - Společenské praktiky a znalosti související s přípravou a používáním tradiční slivovice - šljivovica

Paměť světa

2003 - Archív Nikoly Tesly

2005 - Miroslavovo evangelium – rukopis z roku 1180

2015 - Telegram o vyhlášení války Rakousko-Uherskem Srbsku 28. července 1914