UNESCO Srbsko

Putovní výstava představí srbské položky historického a kulturního dědictví zapsané na seznam světového dědictví UNESCO, reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva, včetně těch, které jsou v současné době na předběžných seznamech a v souborech nevyřízených položek, jakož i různé další položky registrované a uznané v rámci jiných projektů a programů UNESCO.  

Materiální a přírodní dědictví (20x)

Nemateriální (5x)

Paměť světa (3x)

Světové výročí UNESCO 2023