Severní a Střední Německo Severní a Střední Německo / Nord- und Mitteldeutschland

spolkové země: Sasko, Braniborsko, Sasko-Anhaltsko, Dolní Sasko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Durynsko, Šlesvicko-Holštýnsko, Hamburk, Brémy, Berlín  / Bundesländer: Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Berlin

Střední Německo ( Mitteldeutschland) 

 je hospodářská a kulturní oblast.. Její přesné hranice závisí na kontextu, ale často je definována jako region v rámci spolkových zemí Sasko, Durynsko a Sasko-Anhaltsko nebo jako menší část tohoto regionu, jako je metropolitní oblast Lipska a Halle a okolní okresy. Název pochází z doby Německého císařství, kdy se region nacházel přibližně ve středu země. Od doby, kdy se východní území Německého císařství stala po druhé světové válce součástí Polska a Ruska, se "střední Německo" nachází východně od středu země, ale název se stále často používá v obchodním styku, médiích a ve Středoněmeckém metropolitním regionu. Na tomto pozadí tento termín není, nebo již nemá být, chápán jako geografický pojem. Historicky zahrnoval také většinu Hesenska, část Franků a jih Dolního Saska, je popisován jako oblast jižně od jazykové linie Benrath, kde se mluvilo středoněmeckými dialekty. Po staletí patřila k nejvyspělejším oblastem Německa, byla centrem protestantské reformace i průmyslové revoluce 19. století. Velká část oblasti byla kdysi pod správou jedné z větví rodu Wettinů, s výjimkou Anhaltska a Reussu a v závislosti na geografickém vymezení také Hesenského kurfiřtství. Byly tedy dynasticky tak či onak spjaty se Saským kurfiřtstvím, v té době významnou mocností Německé říše. Od 19. století získávalo Prusko postupně kontrolu nad severními částmi středního Německa. / ist ein Wirtschafts- und Kulturgebiet.. Ihre genauen Grenzen hängen vom Kontext ab, werden aber häufig als Region innerhalb der Bundesländer Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt oder als kleinerer Teil dieser Region wie das Metropolgebiet Leipzig und Halle und die umliegenden Bezirke definiert. Der Name stammt aus der Zeit des Deutschen Kaiserreichs, als sich die Region ungefähr im Zentrum des Landes befand. Seit dem Ostgebiet des Deutschen Kaiserreichs nach dem Zweiten Weltkrieg Teil Polens und Russlands geworden ist, liegt "Mitteldeutschland" östlich der Landesmitte, aber der Name wird immer noch häufig im Handel, in den Medien und in der Mitteldeutschen Metropolregion verwendet. Vor diesem Hintergrund wird dieser Begriff nicht oder nicht mehr als geographischer Begriff verstanden. Historisch gesehen umfasste es auch einen Großteil von Hessen, einen Teil von Franken und den Süden von Niedersachsen, wird als Gebiet südlich der Benrath-Sprachlinie beschrieben, wo mitteldeutsche Dialekte gesprochen wurden. Jahrhundertelang gehörte es zu den fortgeschrittensten Gebieten Deutschlands, es war das Zentrum der protestantischen Reformation und der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts. Ein großer Teil des Gebietes stand einst unter der Verwaltung eines Zweiges der Wettiner, mit Ausnahme von Anhalt und Reuss und je nach geografischer Abgrenzung auch des hessischen Kurfürstentums. Sie waren also auf die eine oder andere Weise dynastisch mit dem Sächsischen Kurfürstentum verbunden, damals eine bedeutende Macht des Deutschen Reiches. Ab dem 19. Jahrhundert gewann Preußen allmählich die Kontrolle über die nördlichen Teile Zentraldeutschlands.

Severní Německo (Norddeutschland) 

je jazykový, geografický, sociokulturní a historický region v severní části Německa, který zahrnuje přímořské spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko a Dolní Sasko a tři městské státy Berlín, Hamburk a Brémy. Je kontrastem k jižnímu, západnímu a východnímu Německu. V severním Německu tradičně převládá protestantismus, zejména luteránství. Dvě nejsevernější spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko a Dolní Sasko mají největší podíl luteránů v Německu. Kulturně a sociálně se severní Německo vyznačuje vyšší úrovní příjmové rovnosti a rovnosti pohlaví než jižní a jihozápadní Německo. Tradiční společnost v západní části severního Německa (Šlesvicko-Holštýnsko, Dolní Sasko a některé části Severního Porýní-Vestfálska a Saska-Anhaltska) byly až do počátku 20. století založeny na dobře situovaných, gramotných a statkářsky hospodařících rolnících, kteří vlastnili poměrně velké pozemky. Také na početné a vzdělané střední třídě ve městech, pracující ve státní správě nebo jako podnikatelé, řemeslníci, dělníci a kvalifikovaní pracovníci. Podíl nevolníků, bezzemků, polokvalifikovaných průmyslových dělníků a velkých statkářů byl tedy relativně menší, což vytvářelo stabilnější společnost než jinde v Německu, například v Porýní a v oblasti na východ od Labe. Severní města jako Hamburk, Brémy a Rostock byla navíc vždy hospodářskými velmocemi obchodu a živností a měla dlouhou tradici inovací a kreativity v podnikání a průmyslu. /  ist eine sprachliche, geographische, soziokulturelle und historische Region im Nördlichen Teil Deutschlands, die die Meeresbundesländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen sowie die drei Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen umfasst. Es ist ein Kontrast zu Süd-, West- und Ostdeutschland. In Norddeutschland herrscht traditionell der Protestantismus vor, vor allem der Lutherismus. Die beiden nördlichsten Bundesländer Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben den größten Anteil an Lutheranern in Deutschland. Kulturell und sozial ist Norddeutschland durch ein höheres Maß an Einkommensgleichheit und Gleichstellung der Geschlechter gekennzeichnet als Süd- und Südwestdeutschland. Die traditionsreiche Gesellschaft im westlichen Teil Norddeutschlands (Schleswig-Holstein, Niedersachsen und einige Teile Nordrhein-Westfalens und Sachsen-Anhalts) beruhte bis anfang des 20. Jahrhunderts auf gut situierten, gebildeten und gutwirtschaftenden Bauern, die relativ große Grundstücke besaßen. Auch auf der zahlreichen und gebildeten Mittelschicht in den Städten. Der Anteil an Leibeigenen, Grundlosen, halb qualifizierten Industriearbeitern und großen Gutsbesitzern war also relativ gering, was eine stabilere Gesellschaft als anderswo in Deutschland, z.B. im Rheinland und im Gebiet östlich der Elbe, schuf. Darüber hinaus waren Nordstädte wie Hamburg, Bremen und Rostock schon immer Wirtschaftsmächte in Handel und Gewerbe und hatten eine lange Tradition an Innovation und Kreativität in Wirtschaft und Industrie.

Putovní výstavy vznikly za finanční podpory a pod záštitou Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko v Praze a za pomoci IngGabriely Kalinové, CSc. (průvodkyně, překladatelka) PhDr. Zdeňka Marečka, PhD (Ústav germanistiky MUNI Brno). / Die Wanderausstellungen entstanden mit finanzieller Unterstützung und unter der Schirmherrschaft des Kontaktbüros des Freistaats Sachsen in Prag und mit Hilfe von Dipl. Ing. Gabriela Kalinová, CSc. (freie Übersetzerin und Dolmetscherin) und PhDr. Zdeněk Marek, PhD. (Institut für Germanistik MUNI Brno).

programová nabídka Programmangebot


harmonogram 

2024
Leden - Znojmo
17. 5.  - 14. 6. Varnsdorf
2023
2. - 30. 6.  Kralupy nad Vltavou
1. - 30. 7. Uherský Brod
1. 8. - 30. 9.  Brno
1. - 30. 10.  Most
1. 11. - 30. 11. Teplice,
PROSINEC - Znojmo


partnerská města a regiony 

Partnerstädte und -regionen

Hlavní město Praha

Berlín-Praha, Frankfurt nad Mohanem-Praha, Hamburk-Praha, Norimberk-Praha, Bamberg-Praha 1, Burglengenfeld-Praha 16 - Radotín, Brunsbüttel-Praha 20 - Horní Počernice, Neukölln - Berlín-Praha 5, Bayreuth-Praha 6

Jihočeský kraj

Vacha-Blatná, Pasov-České Budějovice, Suhl-České Budějovice, Hauzenberg-Český Krumlov, Neustadt an der Aisch-Hluboká nad Vltavou, Neckargemünd-Jindřichův Hradec, Deggendorf-Písek, Wetzlar-Písek, Grainet-Prachatice, Waldkirchen-Prachatice, Bogen-Slavonice, Bad Salzungen-Strakonice, Konstanz-Tábor, Freyung-Vimperk + Vodňany

Jihomoravský kraj

Lipsko + Stuttgart-Brno, Egeln-Bzenec, Kirchlinteln-Letovice, Döbeln-Vyškov, Torgau-Znojmo + Hodonín

Karlovarský kraj

Marktbreit-Aš, Oelsnitz-Aš, Plauen-Aš, Rehau-Aš, Thiersheim-Bochov, Bad Soden-Františkovy Lázně, Hof-Cheb, Oelsnitz-Chodov, Waldsassen-Chodov, Baden-Baden + Bernkastel-Kues-Karlovy Vary, Klingenthal-Kraslice, Illertissen-Loket, Bad Homburg vor der Höhe-Mariánské Lázně, Weiden in der Oberpfalz-Mariánské Lázně, Johanngeorgenstadt-Nejdek, Wunsiedel-Ostrov, Saalfeld-Sokolov, Schwandorf-Sokolov, Boží Dar

Královéhradecký kraj

Forchheim-Broumov, Uchte-Červený Kostelec, Giessen-Hradec Králové, Erbach im Odenwald-Jičín, Zeulenroda-Triebes-Kostelec nad Orlicí, Königstein im Taunus-Libčany, Halberstadt-Náchod, Hilden-Nové Město nad Metují, Lohfelden-Trutnov, Würzburg-Trutnov, Baunatal-Vrchlabí,

Kraj Vysočina

Crimmitschau-Bystřice nad Pernštejnem, Heidenheim-Jihlava, Rothenburg ob der Tauber-Telč, Oschatz-Třebíč, Obergünzburg-Třešť, Schmölln-Žďár nad Sázavou

Liberecký kraj

Mittweida-Česká Lípa, Oybin-Doksy, Zittau-Hrádek nad Nisou, Eichstätt-Chrastava, Bautzen-Jablonec nad Nisou, Kaufbeuren-Jablonec nad Nisou, Zwickau-Jablonec nad Nisou, Augsburg-Liberec, Zittau-Liberec, Oelsnitz-Mimoň, Frauenau-Nový Bor, Oybin-Nový Bor, Zwiesel-Nový Bor, Schauenburg-Semily, Stolpen-Sloup v Čechách, Burbach-Tanvald, Wittichenau-Tanvald, Idar-Oberstein-Turnov, Niesky-Turnov, Lauscha-Železný Brod, ..

Moravskoslezský kraj

Bad Neustadt an der Saale-Bílovec, Linum-Bolatice, Büdingen-Bruntál, Radeburg-Frýdlant nad Ostravicí, Nebelschütz-Hlučín, Zwönitz-Kopřivnice, Karben-Krnov, Görlitz-Nový Jičín, Ludwigsburg-Nový Jičín, Niefern-Öschelbronn-Odry, Roth-Opava, Drážďany-Ostrava, Heinsberg-Rýmařov, Schotten-Rýmařov, Zeil am Main-Rýmařov, Herrnhut - Suchdol nad Odrou, + Fulnek + Příbor

Olomoucký kraj

Neuburg an der Donau-Jeseník, Gundelfingen-Moravský Beroun, Scheibenberg-Moravský Beroun, Nördlingen-Olomouc, Hoyerswerda-Prostějov, Günzburg-Šternberk, Lorsch-Šternberk, Bad Herfeld-Šumperk, Ochsenfurt-Zábřeh + Hranice

Pardubický kraj

Staufenberg-Litomyšl, Selb-Pardubice, Schönebeck-Pardubice, Plochingen-Svitavy, Stendal-Svitavy, Amberg-Ústí nad Orlicí, Neukölln (Berlin)-Ústí nad Orlicí, Korbach-Vysoké Mýto, Püttlingen-Žamberk, Senftenberg-Žamberk

Plzeňský kraj

Teublitz-Blovice, Triptis-Blovice, Pleystein-Bor, Wernberg-Köblitz-Bor, Pullenreuth-Černošín, Furth im Wald-Dobřany, Obertraubling-Dobřany, Nabburg-Horšovský Týn, Cham-Klatovy, Waldmünchen-Klenčí pod Čerchovem, Berga-Mýto, Kemnath-Nepomuk, Zeulenroda-Triebes-Nýřany, Nittenau-Plzeň, Regensburg-Plzeň, Greiz-Rokycany, Pfinztal-Rokycany, Berchtesgaden-Stříbro, Dinkelsbühl-Stříbro, Oelsnitz-Stříbro, Vohenstrauß-Stříbro, Bad Kötzting-Sušice, Wenzenbach-Sušice

Středočeský kraj

Groß-Bieberau-Bělá pod Bezdězem, Reinsdorf-Benátky nad Jizerou, Roßdorf-Benátky nad Jizerou, Goslar-Beroun, Gerbrunn-Černošice, Themar-Černošice, Gau-Algesheim-Hořovice, Aachen-Karlštejn, Mylau-Karlštejn, Kamenz-Kolín, Hennigsdorf-Kralupy nad Vltavou, Bingen am Rhein-Kutná Hora, Oranienburg-Mělník, Dieburg-Mladá Boleslav, Erzhausen-Mnichovo Hradiště, Radeberg-Neratovice, Neuruppin-Nymburk, Tharandt-Poděbrady, Altötting-Příbram, Freiberg-Příbram, Königs Wusterhausen-Příbram, Dietzenbach-Rakovník, Borken + Grabow-Říčany, Pegnitz-Slaný + Lysá nad Labem + Vrchotovy Janovice

Ústecký kraj

Heidenau-Benešov nad Ploučnicí, Dippoldiswalde-Bílina, Bad Schandau-Česká Kamenice, Pirna-Děčín, Annaberg-Buchholz-Duchcov, Bernburg-Duchcov, Miltenberg-Duchcov, Mulda-Duchcov, Brand-Erbisdorf-Jirkov, Aue-Kadaň, Großrückerswalde-Klášterec nad Ohří, Geising-Krupka, Fulda-Litoměřice, Meissen-Litoměřice, Olbernhau-Litvínov, Zschopau-Louny, Coswig-Lovosice, Marienberg-Most, Ehrenfriedersdorf-Podbořany, Spalt-Podbořany, Dessau-Roßlau-Roudnice nad Labem, Strausberg-Terezín, Dresden-Ústí nad Labem, Chemnitz-Ústí nad Labem, Seifhennersdorf- Varnsdorf, Thum-Žatec + Teplice (Altenberg - Dubí)

Zlínský kraj

Salzkotten-Bystřice pod Hostýnem, Bergen-Rožnov pod Radhoštěm, Tönisvorst-Staré Město, Mayen-Uherské Hradiště, Altenburg-Zlín, Limbach-Oberfrohna-Zlín, Rosdorf-Zubří ...

konzultace a spolupráce 

Beratung und Zusammenarbeit

Ing. Gabriela Kalinová, Csc.

překladatelka, průvodce, členka mnoha česko-německých-rakouských spolků, garantka čísti projektu Kulturní dědictví UNESCO Rakouska v roce 2021 i v roce 2022  / Übersetzerin, Dolmetscherin, aktives Mitglied mehrerer tschechischer und österreichischer Vereine, Garantin des Projekts "Kulturerbe UNESCO Österreich" im Jahre 2021 und 2022