Kulturní dědictví UNESCO 

Černá Hora

Putovní panelová výstava představí všechny položky světového seznamu UNESCO v oblasti materiálního dědictví, přírodního dědictví, nemateriálního dědictví a Paměti světa. Seznam bude aktuální a kompletní včetně položek zapsaných na tzv. Tentative list (předběžný zápis). Výstavu doplní portréty významných českých osobností, které se podíleli na propagaci i rozvoji černohorské kultury. Výstavu doplní panely o Františku Raschovi i výstava pohlednic z balkánské fronty I. světové války  a fotografie cestovatele Jiřího Šmehlíka nebo Josefa France. Poslední část výstavy budou tvořit panely prezentující partnerství českých a černohorských měst a oblastí.