Ulcinj - staré město

2018 - Ulcinj - staré město


2018 Tentative list

 Jedno z nejstarších černohorských měst, které bylo založeno kolchidskými kolonisty kolem roku 500 př. n. l. a dostalo jméno Colchidium. Postupně jej ovládali Řekové, pak Římané. Byzantská říše, středověké Srbsko, Benátčané a Osmané. Součástí Černé Hory se stalo roku 1880. Ulcinj s opevněnou citadelou proslula jako základna pirátů (až 4000 pirátů z Alžíru, Malty, Tuniska ... ) a kvetl tu i obchod s otroky. Slavný spisovatel Miguel de Cervantes zde byl 5 let v otroctví a našel zde i zásadní inspiraci ke svému slavnému románu Don Quijote (město tehdy mělo název Dulcigno). Je to tedy starobylé město s malebnými středověkými uličkami a kamennými domy s patrnými prvky renesance a baroka. Řada cenných staveb pochází i z dlouhého osmanského období - hamam, kašna, minaret, hodinová věž (Saat Kula). Součástí města je i proslulá pevnost, nedaleko se nachází 13 km dlouhá pláž.