Pralesní rezervace Biogradská Gora

2018, 2019 - Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy


2018, 2019 Tentative list

Není příliš mnoho částí Evropy, kde by lesy zůstaly zcela nedotčené, ale tady je velké území pralesa se stromy starými nejméně 500 let. Bukový les zabírá asi 45 % celkové plochy a 70 % celkové lesní vegetace této pralesní rezervace Biogradská gora. Svojí velikostí představuje třetí největší pralesní komplex v Evropě (po Bělověžském pralese a pralese Peručica v Bosně). Buková vegetace se zde vyskytuje v čisté podobě, ale i ve smíšených formách - buk a javor horský buk a ořechy nebo unikátně i buk s jedlovými lesy. Pralesní rezervace NP Biogradská Gora se vyznačuje velkým množstvím komplexních ekosystémů a značným počtem endemických a vzácných druhů rostlin a živočichů, které všechny představují mimořádné hodnoty rezervace Panenského lesa národního parku Biogradska Gora.