Bělorusko Belarus Рэспубліка Беларусь 

prezentace knihy a výstava o Františku Skorinovi probíhá pod záštitou velvyslance Litvy v ČR Laimonase Talata-Kelpši 

Při srovnání se uspěchaným životním stylem v 21. století se vám může zdát, že v Bělorusku čas zvolnil krok - příroda zůstává přírodou, lidé upřímní a hodnoty věčné. Tento ostrůvek klidu skrývá v sobě velký turistický potenciál a stále hledá a rozvíjí další příležitosti, jak zvýšit zájem zahraničních turistů o Bělorusko. Bělorusko je státem se slavnou, ale tragickou historií jako místo střetů Evropy s Ruskem. Na jeho území se odehrávaly vojenské konflikty - táhly tu armády francouzské, ruské, švédské, polské i německé. Po roce 1917 začalo cílené ničení historických památek. A to, co se před režimem podařilo uchránit, bylo zničeno za druhé světové války, kdy se přes Bělorusko přehnala hitlerovská vojska. A další budovy byly ničeny přestavbami historických budov v padesátých a šedesátých letech. Většina současných budov byla postavena po roce 1945, jenom některé byly postaveny podle původních plánů. V posledních letech byly zrekonstruovány některé dochované stavby a teď jsou pečlivě ochraňovány. Nejvíce si obyvatelé mohou vážit neopakovatelného kouzla Polocku s jeho Sofijskou katedrálou a Spaso-Jefrosinijevským klášterem, komplexu něsvižského paláce, zámku a parku, mirského zámku a Farního kostela v Něsviži. Usedlosti a zříceniny hradů a paláců vám pootevřou závěsy historie. Za shlédnutí stojí také Trojické předměstí v Minsku. Největší pozornost je věnována ekologické a venkovské turistice, protože pro tento druh turistiky existují ideální podmínky - téměř nedotčená zákoutí přírody, malebná místa, svérázný venkovský kolorit, pohostinní a přívětiví lidé, bohatý folklór. Již odedávna se Bělorusku s 11 000 jezery přezdívá modrooké Bělorusko. Jedinečná krása jezera Naroč, braslavského kraje se spoustou jezer, bělověžského pralesa a Běrezinské přírodní rezervace vás okouzlí na dlouhou dobu.


programová nabídka

Putovní panelová výstava představí všech 18 běloruských položek světového seznamu UNESCO (materiální, přírodní, nemateriální, Paměť světa). 

Renesanční intelektuál mezi Prahou a Vilniusem (panelová putovní výstava v rozsahu 12 panelů Knihovny Vrublevských Litevské akademie věd a Slovanské knihovny). Součástí bude prezentace nové knihy Ilji Lemeškina PORTRÉT FRANTIŠKA SKORINY a premiéra běloruského animovaného filmu 

Autorská výstava malíře a grafiky představí umění středověkého dřevořezu i originální práce určené pro výstavu o Františku Skorinovi. Výstava bude prioritně zaměřena na portréty - Skorina byla totiž autorem jednoho z prvních českých renesančních portrétů. 

Doprovodné akce přirozeně doplní výstavy a nabídnou besedy, přednášky, koncerty Aliaksandra Yasinského (případně skupiny Shum Davar) a vystoupení souboru běloruské menšiny v ČR. 


program výstav

8. - 29.5. Staré Město (info)
1.6. - 25.6. Prachatice (info)  
27.6. - 22.7. Hradec Králové (info)
23.7. - 20.8. Brno (info)
21.8. - 11.9. Hodonín (info)
12.9. -  30.9. Uherský Brod (info)
4.10. - 2.11. Šumperk 
3.11. - 13.12. Týn nad Vltavou
15.12. - 31.12.  Šumperk


doprovodné akce

29. května 19.00 Staré Město:  - Premiérová prezentace knihy i animovaného filmu o Františku Skorinovi, přednáška autorů a komentovaná prohlídka ...


26. června 18.00 Prahachtice:  - Derniéra výstavy s doprovodným programem (koncert Aliaksandra Yasinského + Běloruský pěvecký spolek z Prahy a přednáška autora knihy Ilji Lemeškina). Akce proběhne v galerii Zimní zahrady Městského úřadu Prachatice za účasti vzácných hostů.


22. července 18.00 Bio Central Hradec Králové - Derniéra výstavy s doprovodným programem (vystoupení Běloruského pěveckého spolku z Prahy, přednáška autora knihy Ilji Lemeškina a beseda s novinářem Tomášem Kolocem a sociologem Miroslavem Jouklem). Součástí budou i projekce vybraných běloruských filmů. 


20. srpna 19:00 Vila Löw-Beer Brno  

Derniéra výstavy s bohatým doprovodným programem - vystoupení Běloruského pěveckého spolku z Prahy, přednáška autorů knihy o Františku Skorinovy Ilji Lemeškina a Tomáše Hoskovce, setkání s výtvarníkem Jiřím Altmannem). 


21. srpna 17:00 kino Svět Hodonín 

Vernisáž výstavy s bohatým doprovodným programem - vystoupení Běloruského pěveckého spolku z Prahy, přednáška autorů knihy o Františku Skorinovy Ilji Lemeškina a Tomáše Hoskovce, setkání s výtvarníkem Jiřím Altmannem). 


11. září 15:00 Pánský dům Uherský Brod 

Vernisáž výstavy v rámci tradičního Dne evropského kulturního dědictví v Uherském Brodě a s vystoupením Běloruského pěveckého spolku s balkánským zpěvákem Predragem Duronjićem.


partnerská města a další významná místa

Prachatice (Jihočeský kraj) - Rogačevo, Šumperk (Olomoucký kraj) - Polock (rodiště Františka Skoriny), Středočeský kraj (Grodenská oblast), kraj Vysočina (Minská oblast), Týn nad Vltavou (rodiště Adama Hartmana)

editoři výstav

Jitka Cardová

překladatelka a editorka
+420 776 394 870
JCardova@seznam.cz

Sjarheja Smatryčenka

běloruský překladatel a aktivista
+420 774232897
smatrycenka@gmail.com


Ilja Lemeškin

Filosofická fakulta University Karlovy, Praha - Ústav pro jazyk litevský Litevské akademie věd, Vilnius
+420 775 963 578
Ilja.Lemeskin@ff.cuni.cz