Blanka Karlsson

Blanka Popelková

28. května 1949, Praha


Komenského rukopis

Ve Švédsku si zvolila životní cíl být spojkou mezi českou a švédskou kulturou v hledání česko-švédských kontaktů a známých či neznámých Čechů ve švédských archivech. Tento cíl plní nejen ve vydávání děl, ale i v přednáškách na mezinárodních kongresech. V knihovně v Norrköpingu objevila anonymní rukopis Komenského předmluvy Světlům Evropy (Europae lumina) a Dedikace třem královstvím. Anonymní rukopis tam byl ukryt 350 let.

Historička, filoložka, slavistka, bohemistka, komenioložka, editorka, výtvarnice a historická šermířka

Obhájila 3 diplomy Mgr, Ph.Dr. a PH. D. na Univerzitě Karlově v Praze, ale od roku 1984 trvale žije a působí ve Švédsku. V roce 1991 obdržela od švédského krále příspěvek z královského fondu na bádání o Komenském a Smetanovi. V letech 1991-2006 doktorandka slavistiky na Univerzitě v Uppsale. V roce 2006 založila ve Švédsku vlastní Vydavatelství Blanka Pragensis Förlag. Bibliografie díla: 92 titulů knih a článků v oborech historie, kulturní dějiny, pedagogika, filologie, bohemistiska, vědecká práce v autografii.

Ve Finspongských sbírkách v Norrköpingu objevila a jako edici pramene vydala anonymní latinský rukopis, který tam byl mezi 35.000 tituly ukryt 350 let. Rukopisu a knize dala název Finspongský rukopis Jana Amose Komenského (2000), v roce 2018 vydala dvojjazyčnou knihu o svém bádání Komenský a Finspongský rukopis. V 2019 vydala vlastní Sebrané spisy o Smetanovi ve švédských archivech 1988-2018.

Od listopadu 2021 vydává Sebrané spisy 1981-2021 v obou jazykových verzích. Je držitelka 4 medailí od českého státu za bádání ve Švédsku a byla i protagonistkou filmu České kořeny.

Rozhovor Český dialog