Česká stopa

"A co mi po Bohu může býti dražší nežli vlast? Avšak i cizincům a všemu lidstvu chci být prospěšný. " Josef Dobrovský 

Putovní výstava a as ní spojené doprovodné akce, které připomínají významné osobnosti vzájemných kulturních nebo společenských vztahů. Na jedné straně jsou to cizinci s významnými českými kořeny či vztahem k naší zemi, na druhé straně pak české osobnosti, které zanechali významnou stopu v zahraničí.

2022