Kulturní dědictví UNESCO

MAĎARSKA

Putovní výstava představí maďarské položky historického a kulturního dědictví zapsané na seznam světového dědictví UNESCO, reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva, včetně těch, které jsou v současné době na předběžných seznamech a v souborech nevyřízených položek, jakož i různé další položky registrované a uznané v rámci jiných projektů a programů UNESCO. 

Materiální a přírodní dědictví

1993 čekatelský seznam

Středověká pevnost Ostřihom

1993 čekatelský seznam

Jeskyně Budínského termálního krasového systému 

2000 čekatelský seznam

Státní hřebčinec Mezőhegyes

2000 čekatelský seznam

Fosilní naležiště Ipolytarnóc

2007 čekatelský seznam

Systém opevnění na soutoku řek Dunaj a Váh v Komárně

2008 čekatelský seznam

Nezávislá předmoderní architektura Ödöna Lechnera 

2017 čekatelský seznam

 Maďarská síť venkovských domů  


2017 čekatelský seznam

Královská sídla v Ostřihomi , Visegrádu s bývalým Královským lesem v pohoří Pilis

2017 čekatelský seznam

Dřevěné zvonice v regionu Horní Tisa

2017 čekatelský seznam

Kulturní krajina Balatonské pahorkatiny 

Nemateriální dědictví

2009

Masopustní festival "Busójárás" v Mohácsi

2011

Hnutí Tancház

2012

Lidové umění Matyo , výšivka tradiční komunity 

2016

Kodályho koncept ochrany tradičního hudebního dědictví 

2022 čekatelský seznam

Tradice maďarských smyčcových hudeckých kapel

2022 odložený zápis

Čardáš - tradiční maďarský tanec

Paměť světa

2001

Patent RADIOSKOP Kalmána Tihanyi

2007

Tabula Hungariae

2009

János Bolyai: Appendix, scientiam spatii absolute veram exhibens. Maros-Vásárhelyini, 1832

2013

Objevy Ignaze Philippa Semmelweise 

2015

Dokumenty Rolanda Eötvöse

Světové výročí UNESCO

matematik, zakladatel neeuklidovské geometrie

János Bolyai

15. 12. 1802, Kluž, Rumunsko 
27. 1. 1860, Târgu Mureș, Rumunsko

první maďarská lékařka

Vilma Hugonnai

30. 10. 1847 Budapešť
25. 3. 1922 Budapešť