Česko-brazilská stopa

Významné osobnosti vzájemných kulturních a společenských styků - osobnosti česko-slovenské (aktivně působící v Brazílii) a osobnosti brazilské (působící v ČR, osobnosti s významnými českými kořeny a vlivem českého prostředí). Ačkoli Češi (Slováci) představují jen malé procento všech imigrantů, kteří se v Brazílii usadili, česká imigrace je poměrně významná..Důkazem takového zastoupení je v roce 2007 uskutečněný průzkum v telefonním seznamu v São Paulu, který odhalil, že všech 10 nejběžnějších českých mužských příjmení lze nalézt i mezi obyvateli tohoto města. Existují dokumenty svědčící o přítomnosti českých jezuitů na latinskoamerickém kontinentu již v letech 1678 a 1755. Mezi lety 1656 až 1705 působil v brazilském teritoriu český jezuita a misionář, Valentin Stansel z Olomouce, který zde připravil půdu pro příchod svých bratří z Tovaryšstva Ježíšova. Byl to rovněž on, který jako první objevil prameny Amazonky. Čechy hrály významnou roli od počátku brazilských obchodních vztahů. Budiž nám vzorem a inspirací Franz Scheiner z Horní Libchavy u České Lípy, jež založil společně s Angličanem Georgem Brittainem obchodní firmu na dovoz a vývoz zboží, která nesla název G. Brittain Scheiner. Tato firma existovala již před rokem 1819, tedy před vyhlášením nezávislosti Brazílie. Mnoho německy mluvících obchodníků v Rio de Janeiru se často setkávalo v hospodě u Wülffingů, kde v roce 1821 Franz Scheiner a jeho německý kolega založili Klub/společnost Germania. Scheinerovy profesní, resp. obchodní úspěchy a znalosti, přesvědčily Barona Mareschalla, rakouského diplomata, aby Franze Scheinera roku 1828 jmenoval do funkce prvního generálního konzula Rakouska v Brazílii ( Rio de Janeiro). Tuto diplomatickou pozici, tak významnou pro obchodní vztahy, zastával Franz Scheiner až do roku 1842, kdy současně vystoupil z firmy Brittain Scheiner. První stopy českého vystěhovalectví se objevují v roce 1823 ve státě Minas Gerais. Naši krajané přišli z okolí Třeboně, odkud pocházel rovněž praděd z matčiny strany pozdějšího brazilského prezidenta Juscelina Kubitcheca de Oliveira. V jižních brazilských státech Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina a Rio Grande do Sul se postupně usadilo na dva tisíce Čechů, přičemž jsou zastoupeny všechny tři vystěhovalecké vlny minulého století: ve třicátých letech a v souvislosti s událostmi let 1948.

České osobnosti (34x)

Brazilské osobnosti (6x)

České (slovenské) a brazilské instituce (5x)