Strategické cíle

Kulturní dědictví UNESCO

Aktivní a efektivní propagace všech položek zapsaných na seznamy UNESCO aktuálně prezentovaných zemí - materiální, nemateriální, přírodní, Paměť světa a Světová výročí

Česká stopa

Prezentace výrazných osobností či událostí historie vzájemných kulturních vztahů a spolupráce

Podpora partnerství

Projekt pořádáme prioritně ve městech a krajích s  významnými i dlouhodobými partnerskými vztahy se zahraničními městy a oblastmi. Projekt může iniciovat vznik nových partnerství a nebo i přispívat k jejich dalšímu rozvoji a prohlubování spolupráce

Spolupráce

Úspěšná realizace projektu je závislá na těsnější spolupráci s městy, kraji, ale i místními významnými kulturními institucemi. Významná a důležitá je i spolupráce s příslušnými velvyslanectvími, zahraničními paměťovými institucemi i Českými centry. 

Podpora menšin a integrace cizinců

Cíleně a prioritně spolupracujeme s kulturními organizacemi menšin a  jejich institucemi. Významná je i spolupráce s Integračními centry cizinců a vytváření přirozené vazby s českým prostředím. V posledních letech aktivně spolupracujeme i s krajany.

Maximální přístupnost

Projekt cíleně nabízí všechny aktivity ZDARMA a nebo za symbolické vstupné i díky finanční i technické pomoci ze strany institucí, měst i krajů. Putovní výstavy UNESCO a ČESKÁ STOPA umisťujeme cíleně do veřejných prostor. Výstavy mohou být i venkovní.