Strategické cíle

Kulturní dědictví UNESCO

Aktivní a efektivní propagace všech položek zapsaných na seznam UNESCO aktuálně prezentovaných zemí

Česká stopa

Prezentace výrazných osobností či událostí historie vzájemných kulturních vztahů a spolupráce

Propagace partnerství

Prioritní organizace projektu v městech a krajích s významný i dlouhodobými partnerskými vztahy se zahraničními městy a oblastmi. Projekt taká může iniciovat vznik nových partnerství.

Spolupráce

Úspěšná realizace projektu je závislá na těsnější spolupráci s městy, kraji, ale i významnými kulturními institucemi. A také s příslušnými velvyslanectvími a zahraničními paměťovými institucemi. 

Podpora menšin a integrace cizinců

Cíleně a prioritně spolupracujeme s kulturními organizacemi menšin, ale i s jejich institucemi. Významná je i spolupráce s Integračními centry cizinců a vytváření přirozené vazby s českým prostředím

Maximální přístupnost

Projekt cíleně nabízí všechny aktivity ZDARMA a nebo za symbolické vstupné i díky finanční i technické pomoci ze strany institucí, měst i krajů. Putovní výstavy jsou maximálně flexibilní a je možné je umístit do veřejných prostor.