Kulturní dědictví UNESCO

Severní a střední Německo

Putovní výstava představí německé položky historického a kulturního dědictví zapsané na seznam světového dědictví UNESCO, reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva, včetně těch, které jsou v současné době na předběžných seznamech a v souborech nevyřízených položek, jakož i různé další položky registrované a uznané v rámci jiných projektů a programů UNESCO.  Položky jen z oblasti spolkových zemí Severního a Středního Německa.

Materiální a přírodní dědictví

1985 - Katedrála svaté Marie a kostel svatého Michaela v Hildesheimu

1987 - Hanzovní město Lübeck

1990 - Paláce a parky Postupimi a Berlína

1992 - Doly Rammelsberg, historické město Goslar a vodohospodářský systém Horního Harzu

1994 - Kolegiátní kostel, hrad a staré město Quedlinburg

1996 - Bauhaus a jeho sídla ve Výmaru, Desavě a Bernau

1996 - Lutherovy památníky v Eislebenu a Wittenbergu

1998 - Klasický Výmar

1999 - Museumsinsel (Ostrov muzeí), Berlín

1999 - Hrad Wartburg

2000 - Desavsko-wörlitzská zahradní říše

2002 - Historická centra Stralsundu a Wismaru

2004 - Park Muskau / Park Mużakowski

2007 - Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe - Albania*, Austria*, Belgium*, Bosnia and Herzegovina*, Bulgaria*, Croatia*, Czechia*, France*, Germany*, Italy*, North Macedonia*, Poland*, Romania*, Slovakia*, Slovenia*, Spain*, Switzerland*, Ukraine*

2008 - Sídliště berlínské moderny

2011 - Továrna Fagus v Alfeldu

2015 - Speicherstadt a čtvrť Kontorhaus s Chilehausem

2018 - Naumburská katedrála

2018 - Archeologický hraniční komplex Hedeby a Danevirke

2019 - Hornický region Krušné hory / Krušnohoří - Sasko, Německo a Česká republika

2009, 2011, 2014 - Waddenské moře - Dánsko*, Německo*, Nizozemsko*

1999 - Zámek Schwetzingen - TL

1999 - Franckeho nadace v Halle - TL

2005 - Doberanský kostel - TL

2015 - Zámek Schwerin - TL

2015 - Židovský hřbitov Altona - Königstraße v Hamburku TL

2015 - Stará synagoga a mikve v Erfurtu - TL

2015 - Lutherovy památníky v Sasku-Anhaltsku, Sasku, Bavorsku a Durynsku - TL

2022 - Moravské církevní osady TL

Nemateriální

2016 - Myšlenka a praxe organizování společných zájmů v družstvech

2017 - Varhanářské řemeslo a hudba 

2018 - Blaudruck/Modrotisk/Kékfestés/Modrotlač, resist block printing and indigo dyeing in Europe 

2020 - Řemeslné techniky a zvyklosti katedrálních dílen neboli Bauhütten v Evropě, know-how, předávání, rozvoj znalostí a inovací

2021 - Sokolnictví, živé lidské dědictví

2022 - Vorařství

2022 - Moderní tanec v Německu

Paměť světa

1999 -Rané válcové nahrávky světových hudebních tradic (1893-1952) v Berlínském fonografickém archivu - Berlín

2001 - 42 řádková Gutenbergova bible tištěná na pergamenu a její dobové dokumentární pozadí 

2001 - Goethova literární pozůstalost v Goethově a Schillerově archivu - Výmar

2001 - Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 9 d moll, op. 125 - Berlín,

2005 Renesanční knihovna Matyáše Korvína ( Bibliotheca Corviniana )

2007 - Dopisy Gottfrieda Wilhelma Leibnize a dopisy Gottfriedu Wilhelmu Leibnizovi v rámci sbírky rukopisů Gottfrieda Wilhelma Leibnize -

2011 - Stavba a pád Berlínské zdi a smlouva "dva plus čtyři" z roku 1990

2011 - Patent DRP 37435 "Vozidlo s plynovým motorem", přihlášený Carlem Benzem, 1886

2013 - Disk z Nebry

2013 - Manifest der Kommunistischen Partei, návrh rukopisu a Das Kapital. Erster Band, osobní kopie s poznámkami Karla Marxe - Hannover, Berlín

2015 - Autograf Mše H- moll Johanna Sebastiana Bacha

2015 - Zlatý dopis barmského krále Alaungphayi britskému králi Jiřímu II.

2015 - Rukopisy knihy " Al-Masaalik Wa Al-Mamaalik "

2017 - Frankfurtský osvětimský proces