Kulturní dědictví UNESCO

Severní a střední Německo

Putovní výstava představí německé položky historického a kulturního dědictví zapsané na seznam světového dědictví UNESCO, reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva, včetně těch, které jsou v současné době na předběžných seznamech a v souborech nevyřízených položek, jakož i různé další položky registrované a uznané v rámci jiných projektů a programů UNESCO.  Položky jen z oblasti spolkových zemí Severního a Středního Německa.

Materiální a přírodní dědictví

Nemateriální

Paměť světa