UNESCO Severní a střední Německo

UNESCO Nord- und Mitteldeutschland

spolkové země: Sasko, Braniborsko, Sasko-Anhaltsko, Dolní Sasko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Durynsko, Šlesvicko-Holštýnsko, Hamburk, Brémy, Berlín / Bundesländer: Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Berlin Mitteldeutschland

Výstava vznikla i díky podpoře Kontaktní kanceláře svobodného státu Sasko v Praze

Materiální a přírodní dědictví (27x)

Nemateriální (7x)

Paměť světa (11x)

Výročí UNESCO 2022-2023