Franz Kafka

3. 7. 1883, Praha - 3. 6. 1924, Kierling u Klosterneuburgu


Schriftsteller

Der weltberühmte Vertreter vom deutschsprachigen literarischen Prag. Er entstammte der Familie des vermögenden Kaufmanns Hermann Kafka und dessen Frau Julia (geb. Löwy). Nach dem Abschluss seines Jurastudiums an der Prager deutschen Universität arbeitete er als Beamter in der Arbeitsunfallversicherungsanstalt. Er hielt das Schreiben für das Allerwichtigste, was sich jedoch nicht gut mit seiner Beamtenarbeit vertrug. Er ging gerne auf Reisen, ob es sich schon um Dienst- oder Unterhaltungsreisen handelte. Nach dem Ausbruch seiner Lungenerkrankung im Jahre 1917 kämpfte er gegen die Krankheit und vebrachte seinen letzten Lebensjahre teilweise in Erholungs-heimen und Kurinstituten. Er war dreimal verlobt, mir seiner letzten Freundin Dora Diamant lebte er in Berlin. Die einzige Frau, die ihn wirklich verstand, wardie tschechische Journalistin Milena Jesenská. Er war sehr kritisch zu seinen Werken. Lediglich ein Teil davon (Betrachtung, Die Verwandlung, Das Urteil, Ein Landarzt, In der Strafkolonie, Ein Hungerkünstler) erschien zu seinen Lebzeiten, der Rest davon dank M. Brod erst posthum (Der Verschollene, Der Prozess und Das Schloss, seine Tagebücher und Korrespondenz). Er starb in Kierling bei Klosterneuburg.

Kafkas Prag

Er verbrachte fast sein ganzes Leben in Prag. Berühmt ist seine Äußerung:"Prag lässt nicht los. Dieses Mütterchen hat Krallen". Großen Einfluss auf ihn und seine Schöpfung übten außer Prag auch seine Aufenthalte in Triesch, Zürem, Friedland, Gmünd und Schelesen aus. In Prag hat er heutzutage zwei Statuen, eine Gedenkplatte und einen nach ihm benannten Platz am Altstädter Ring, wo einst sein Geburtshaus stand. In Prag haben ebenfalls die Franz-Kafka-Gesellschaft und das Franz-Kafka-Zentrum ihren Sitz.

Spisovatel

Světově proslulý představitel německé literární Prahy, jeden z nejvýznamnějších prozaiků světové literatury 20. století. Pocházel z rodiny zámožného obchodníka Hermanna Kafky a jeho ženy Julie (roz. Löwyové). Po absolvování práv na pražské německé universitě pracoval jako úředník v Dělnické úrazové pojišťovně. Za nejdůležitější považoval psaní, které se však dobře nesnášelo s jeho úřednickou prací. Rád cestoval, ať už úředně či pro zábavu. Po propuknutí plicní choroby v roce 1917 zápasil s nemocí a poslední léta života trávil v zotavovnách a v léčebných ústavech. Byl třikrát zasnouben, se svou poslední přítelkyní Dorou Diamantovou žil před smrtí v Berlíně. Jedinou ženou rozumějící jeho dílu však byla česká žurnalistka Milena Jesenská. Ke svému dílu byl velmi kritický, jen jeho část (Rozjímání, Proměna, Ortel, cyklus Venkovský lékař, V kárném táboře, cyklus Umělec v hladovění) byla vydána za jeho života. Větší část díla vyšla díky M. Brodovi posmrtně (Nezvěstný, Proces a Zámek, deníky a korespondence). Zemřel v Kierlingu u Klosterneuburgu.

Kafkova Praha

Prožil takřka celý svůj život v Praze. O svém rodném městě napsal: "Praha člověka nepustí. Tahle matička má drápy." Velký vliv na něj a jeho tvorbu měly i pobyty v Třešti, Siřemi, Frýdlantu, Českých Velenicích i ŽelízechV Praze má dnes dvě sochy, pamětní desky a náměstí na Starém městě, kde stával jeho rodný dům ((náměstí Franze Kafky čp. 24/3,). V Praze také sídlí Společnost a Centrum Franze Kafky.