Kafka Orte

Projekt iniciovaný tradičním a úspěšným rakousko-českým multižánrovým festivalem ÜBERGANGE Gmünd/České Velenice nabídne putovní panelovou výstavu, která se pokusí nabídnout atmosféru významných míst spojených s životem a tvorbou Franze Kafky. Kafka byl vášnivý cestovatel, v osobním životě bydlel snad na 15 místech (převážně v Praze).Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu navštívil několik evropských sanatorií. Místa jeho pobytu i místa, která jen navštívil významně ovlivnila jeho tvorbu a odrazila se v jeho románech, dopisech i denících a četných poznámek. Cílem je nabídnout unikátní pohled na klíčová místa Kafkova pobytu a to přibližně právě z doby, kdy Kafka na tomto místě pobýval. Každé místo bude mít svůj samostatný panel (50 x 35 cm), jehož hlavním obsahem bude reprodukce dobové fotografie či(pohlednice. Ty pak doplní citace z Kafkova díla (knihy, povídky, vzpomínky, …), které právě charakterizují či popisují toto místo. Autentický Kafkův text pak doplní stručná charakteristika místa i jeho významu v jeho tvorbě či životě. 

Obsah

2024

8. - 30. června Gmünd / České Velenice