o projektu

Projekt vznikl v roce 2013 a byl nejprve směřován na propagaci kulturního dědictví nám historicky nejbližších zemí - tedy zemí SLOVANSKÝCH. Impulsem bylo světové výročí UNESCO, které v roce 2013 bylo věnováno 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a vzniku prvního písma - základu naší i slovanské kultury a vzdělanosti. V průběhu dalších let se postupně víkendový festival změnil na akci několika měsíční, současně přirozeně rostl i počet měst a krajů. Současně se upřesňoval i samotný obsah kulturní nabídky i aktivní spolupráce s domácími i zahraničními kulturními institucemi. 

V roce 2021 došlo z zásadnímu kvalitativnímu i kvantitativnímu posunu celého projektu. Projekt se stal CELOSTÁTNÍ, CELOROČNÍ a současně nabídl prezentaci ČTYŘ ZEMÍ  jejich kulturního dědictví. Upřesnil se i obsah hlavních výstav a výraznější propagace světových seznamů UNESCO i historie vzájemných kulturních a společenských vztahů. Přirozeně se rozšířila i spolupráce s menšinami, ale i krajany a mezinárodními institucemi. Významná je i cílená podpora a propagace aktivního partnerství českých měst s příslušnými městy zahraničními.  Nakonec se  změnil i název a původní název projektu Dny slovanské kultury (www.dny-slovanske-kultury.webnode.cz) se od roku 2021 jmenuje KULTURNÍ DĚDICTVÍ UNESCO (www.cultural-heritage.cz)