o projektu

Atraktivní a efektivní propagace kulturního dědictví UNESCO čtyř vybraných zemí formou putovní panelové výstavy všech položek národního kulturního dědictví zapsaných na světový seznam UNESCO doplněná kolekcí uměleckých artefaktů, případně výstavou prezentující významné osobnosti, události, výročí a nebo významné vazby na českou kulturu. Součástí vernisáží či derniér výstav budou větší doprovodné akce - přednášky, koncerty, besedy, projekce. Výstavy budou připraveny tak, aby mohly být snadno umístěny do veřejných prostor. Proto nedílnou součástí budou i speciální mobilní dřevěné stojany (ideálně oboustranné). Kromě aktivní prezentace kulturního dědictví UNESCO je i cílem aktivně zapojit a propagovat aktivity příslušných menšin, cizinců i zahraničních paměťových institucí.