Kulturní dědictví UNESCO

Írán

Putovní výstava představí íránské položky historického a kulturního dědictví zapsané na seznam světového dědictví UNESCO, reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva, včetně těch, které jsou v současné době na předběžných seznamech a v souborech nevyřízených položek, jakož i různé další položky registrované a uznané v rámci jiných projektů a programů UNESCO. 

Materiální a přírodní dědictví

1979 – Náměstí Naqš-e džahán, Isfahán

1978 - Persepolis

1979 - Čoghá Zanbíl

2003 - Tacht-e Solejmán

2004 - Bam a jeho kulturní dědictví

2004 - Pásargád

2005 - Soltánije

2006 - Bísutún

2008 - Arménské klášterní komplexy v Íránu

2009 - Šúštarský historický vodohospodářský systém

2010 - Komplex hrobky a svatyně šejcha Safí ad-Dína Cháneqáha v Ardabílu

2010 - Historický bázár v Tabrízu

2011 - Perské zahrady

2012 - Mešita Masdžed-e džáme v Isfahánu

2012 - Cihlová věž Gonbad-e Qábús

2013 - Golestánský palác

2014 - Šahr-e súchte

2015 - Súsy

2015 - Kulturní krajina Mejmandu

2016 - Perský qanát

2016 - Poušť Lút

2017 - Historické město Jazd

2018 - Sásánovská archeologická krajina v regionu Fárs

2019 - Hyrkánské lesy

2021 - Kulturní krajina Haurámán/ Aurámán/Ourámán Svědectví o formování kulturní krajiny zemědělsko-pasteveckým kmenem Hourámí

2021 - Transíránská železnice

Nemateriální

2009 - Radíf íránské hudby

2010 - Tradiční tkaní koberců v Kášánu

2010 - Tradiční tkaní koberců ve Fársu

2010 - hudba Bachšíů z Chorásánu

2010 – Rituály pahlevání a zúrcháne

2010 - Rituální dramatické představení ta'zije

2010 - 2011 - Naqqālí, íránské vyprávění příběhů

2011 - Tradiční dovednosti při stavbě a navigování íránských lodí lendž v Perském zálivu

2012 - Obřad qálíšúján (praní koberců) v Mašhad-e Ardehál

2016 – výroba chlebových placek tradičním způsobem: chleby laváš, katyrma, jupka (jufka)

2016 - Nourúz

2017 - Umění vyrábět a hrát na smyčcový hudební nástroj kamánče

2017 - Čógán, jezdecké klání doprovázené hudbou a vyprávěním příběhů Čógán (Pólo)

2019 - Tradiční řemeslné umění a hra na dotár

2020 - Umění miniatury

2020 - Pouť do kláštera svatého Tadeáše

2020 - Pilgrimage to the St. Thaddeus Apostle Monastery

2021 - Národní program na ochranu tradičního umění kaligrafie v Íránu

2022 - Serikultura a tradiční výroba hedvábí pro tkalcovství

2022 - Jaldá/Čelle

2022 – tradice turkmenských výšivek

2022 - Výroba a hra na hudební nástroj oud

Paměť světa

2007 - "Bájsonghorův manuskript Šáhnáme"

2007 - Darovací listina: rukopis ze 13. století: Rab' i-Rašídí

2009 - Správní dokumenty Astán-e Qods Razaví v éře Safíjovců

2011 - Al-Tafhím lí aw'íl saná'at al-tandžím: Kniha poučení o astrologii

2011 - Nezámího sbírka Pandž gandž

2013 - Sbírka vybraných map Íránu z období Qádžárovců (1193 - 1344 Lunární kalendář / 1779-1926 Gregoriánský kalendář)

2013 - Zachíre-je Chárezmšáhí

2015 -Kitáb al-Masálik wa al-mamálik: Kniha o cestách a královstvích

2015 - Kullijját-e Sa´dí

2017 – Džáme´ al-tawárích: Sborník kronik

Výročí UNESCO

 Abolhassan Charaqání  
 
(973-1033)
  1. 800. výročí Mohammada ibn Alího ibn Málika Tabrízího, známého jako Šams-e Tabrízí, mystika a básníka (Írán s podporou Afghánistánu, Kazachstánu a Ománu).
  2. 1050. výročí narození šejcha Abolhassana Charaqáního, mystika (973-1033) (Írán s podporou Afghánistánu a Pákistánu). Šejch Abolhassan Charaqání byl významnou postavou íránské mystiky. Propagoval svobodné myšlení, toleranci a přátelství, svobodnější postavení žen. Učením a šejcha Abolhassana Charaqáního byli ovlivněni velcí myslitelé, jako například Abú Alí Sína, Attár z Níšápúru a Mauláná (Rúmí). Dílo a přínos šejcha Abolhassana Charaqáního se proto jeví jako významné a pozoruhodné a souvisí s řadou programových kompetencí UNESCO, zejména v oblasti mezikulturního porozumění a kultury míru a nenásilí.