Zvonky Dobré zprávy

český unikátní soubor hrající na zvonky

V roce 2010 se paní J. Wiera Jelinek a její manžel pan Miroslaw Jelinek přestěhovali do České republiky, kde pracují jako duchovní Českobratrské církve evangelické ve sborech v Ratiboři a v Kateřinicích. Protože nechtěli zapomenout na svou práci s ručními zvonky, která byla v Zelowě tak úspěšná, našli nadšené lidi nejen z obou sborů a obcí, ale i z jiných míst České republiky, sehnali potřebné peníze na zakoupení zvonků a založili spolek pod jménem Zvonky Dobré zprávy. Našli také mladé lidi, kteří byli ochotni se učit hrát na zvonky. Takto se zrodil hudební soubor Zvonky Dobré zprávy, jediný tohoto druhu v České republice. Soubor byl založen 6. července 2011 na mezinárodním táboře zvonkohry v Kateřinicích s pomocí Southminsterských zvoníků a pana Pinkertona, kteří přivezli zvonky ze Spojených států a začali učit naše děti. Po jejich odjezdu převzala povinnosti vedoucí a dirigentky souboru paní farářka Jelinek. Od začátku souboru, během 8 let jeho existence, měly ZDZ velkou řadu koncertů a vystoupení na různých místech naší země. Mezi nejdůležitější koncerty patří ty, které se konaly v Senátu České republiky, v Poslanecké sněmovně Českého parlamentu, na Ministerstvu regionálního rozvoje, Ministerstvu kultury, v Betlémské kapli a na jiných místech. Vystupovali také v jeskyni v Moravském krasu, navštívili Evropský parlament ve Štrasburku a podnikli turné po Německu, Polsku, Maďarsku a ve Vídni. Poslední významnou událostí bylo letní turné 2019 v USA. Soubor je velmi úspěšný. Všude, kam zvoníci přijedou, přinášejí nejen krásnou hudbu, ale i duchovní slovo, kterým koncerty provází paní farářka Jelinek.