Česko-německá stopa I.

Tschechisch-Deutsche Spuren II.

Významné osobnosti vzájemných kulturních a společenských styků - české osobnosti (aktivně působící v německých zemích) a osobnosti německé (působící v českých zemích, s českými kořeny či vlivem českého prostředí). Byly přednostně vybrány osobnosti obou národností, narozené v našich zemích, či mající zde své kořeny (rodiče, prarodiče, manželé). Dále narozené v aktuálně prezentovaných částech Německa s významným tvůrčím pobytem v našich zemích, popř. s výraznou památkou je připomínající. U českých osobností to budou zejména ty, které mají německé kořeny, či vykazují významné tvůrčí počiny v Německu. Opět vybíráme německé osobnosti jen z aktuální oblasti Severního a Středního Německa. / Wichtige Persönlichkeiten der gegenseitigen kulturellen und sozialen Beziehungen - tschechische Persönlichkeiten (die in den deutschen Ländern tätig sind) und deutsche Persönlichkeiten (die in den tschechischen Ländern tätig sind, tschechische Wurzeln haben oder vom tschechischen Umfeld beeinflusst sind). Bevorzugt wurden Persönlichkeiten beider Nationalitäten, die in unseren Ländern geboren wurden oder Wurzeln in unseren Ländern haben (Eltern, Großeltern, Ehegatten). Darüber hinaus wurden Persönlichkeiten berücksichtigt, die in den derzeit vorgestellten Teilen Deutschlands geboren wurden und einen bedeutenden kreativen Aufenthalt in unseren Ländern hatten oder an die ein bedeutendes Denkmal erinnert. Bei den tschechischen Persönlichkeiten sind dies vor allem solche mit deutschen Wurzeln oder mit bedeutenden kreativen Leistungen in Deutschland. Auch hier wählen wir nur deutsche Persönlichkeiten aus dem heutigen Gebiet Nord- und Mitteldeutschlands aus.

Osobnosti Persönlichkeiten

Instituce Institutionen