Kulturní dědictví UNESCO

Nizozemsko

Putovní výstava představí nizozemské položky historického a kulturního dědictví zapsané na seznam světového dědictví UNESCO, reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva, včetně těch, které jsou v současné době na předběžných seznamech a v souborech nevyřízených položek, jakož i různé další položky registrované a uznané v rámci jiných projektů a programů UNESCO. 

Nemateriální dědictví

2021

Květinové korzo

2021 v procesu schvalování

Rotterdamský letní karneval

Výstavní panely