20 česko-německo-židovských opomíjených osobností  

20 Übersehene Tschechisch-deutsch-jüdische Persönlichkeiten

Putovní panelová výstava představí 20 opomíjených česko-německo-židovských osobností, které se objevily v projektu Kulturní dědictví UNESCO 2021-2023 v sekcích rakouské, německé, ale i íránské a brazilské. Záměrně neuvádíme velmi slavné osobnosti téhož původu - Franz Kafka, Sigmund Freud, Gustav Mahler, Max Brod, Franz Werfel ...  Die Wanderausstellungstellt 20 Übersehene tschechisch-deutsch-jüdische Persönlichkeiten vor, die im Rahmen des UNESCO-Kulturerbeprojekts 2021-2023 in der österreichischen, deutschen, iranischen und brasilianischen Sektion vertreten sind. Wir verzichten bewusst auf die Aufzählung sehr berühmter Persönlichkeiten gleicher Herkunft - Franz Kafka, Sigmund Freud, Gustav Mahler, Max Brod, Franz Werfel ...

Osobnosti / Persönlichkeiten

Jeruzalemská synagoga Praha 

Jerusalemer Synagoge Prague

29. 3. - 26. 7. 2023

Doprovodné akce  / Begleitende Veranstaltungen 

Vila Löw-Beer Brno 

1. - 13. 9. 2023

Doprovodné akce v rámci - festival Štetl Fest Brno 2023

 Begleitende Veranstaltungen - festival Stetl Fest Brno 2023

Zahájení /  + Jakob Polák
1. 9. 2023 - 11.00 
"Brazilské" osobnosti 
2. 9. 2023 -  10.00
 Kisch, Natonek ...
 2. 9. 2023 - 11.30
Architekti / Architekten
Stiassny + Fleischer
3. 9. 2023 - 10.00 
Urzidil
3. 9. 2023 - 11.30