20 česko-německo-židovských opomíjených osobností  

20 Übersehene Tschechisch-deutsch-jüdische Persönlichkeiten

Putovní panelová výstava představí 20 opomíjených česko-německo-židovských osobností, které se objevily v projektu Kulturní dědictví UNESCO 2021-2023 v sekcích rakouské, německé, ale i íránské a brazilské. Záměrně neuvádíme velmi slavné osobnosti téhož původu - Franz Kafka, Sigmund Freud, Gustav Mahler, Max Brod, Franz Werfel ...  Die Wanderausstellungstellt 20 Übersehene tschechisch-deutsch-jüdische Persönlichkeiten vor, die im Rahmen des UNESCO-Kulturerbeprojekts 2021-2023 in der österreichischen, deutschen, iranischen und brasilianischen Sektion vertreten sind. Wir verzichten bewusst auf die Aufzählung sehr berühmter Persönlichkeiten gleicher Herkunft - Franz Kafka, Sigmund Freud, Gustav Mahler, Max Brod, Franz Werfel ...