Výstava osobností a přednášky na festivalu ŠTETL FEST Brno 

01.09.2023

ŠTETL FEST je multižánrový mezinárodní festival židovské kultury, který podtitulem "Důstojnost v rozmanitosti" dává nahlédnout do židovské kultury. Festival vyzdvihuje především pozitivní stránky rozmanitosti společnosti, zkušenosti, které si vzájemně můžeme vyměňovat a sdílet. Ideově vychází z historie, ale zaměřuje se především na mapování světa současného a vize světa budoucího. První ročník proběhl v Brně v září 2022 a vzbudil svou velikostí, dramaturgií i programem pozitivní odezvu a to nejen v židovské a odborné komunitě, ale také u široké veřejnosti a stal se největším festivalem židovské kultury v České republice.

Výstavy a přednášky ve Vile Löw-Beer Brno

V roce 2023 projekt Kulturní dědictví UNESCO nabízí  festivalu úspěšnou výstavu 20 opomenutých česko-německo-židovských osobností, která se premiérově představila v pražské Jeruzalémské synagoze a po festivalu v Brně navštíví další významná místa spojená se židovskou kulturou. 

Kromě této výstavy se současně představí i výstava UNESCO Německa, která také obsahuje několik německých židovských památek zapsaných na seznam UNESCO (např. Židovský hřbitov ALTONA a nebo Synagogu v Erfurtu. Projekt ale nabídne i sérii přednášek významných osobností:

pátek 1. 9. 11.00 - zahájení výstav a přednáška Emmy Günsberger o Jakobu Polákovi a židech v Íránu

sobota 2. 9. 10.00 - přednáška Petra Polakoviče o opomíjených osobnostech působících v Brazílii

sobota 2. 9.  11.30 - přednáška Kristiny Tvrdé o opomíjených literárních osobnostech 

neděle 3. 9.   10.00 - přednáška Arno Paříka o židovských architektech

neděle 3. 9.   11.30 - Přednáška Zdeňka Marečka z Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky brněnské Masarykovy univerzity nabídne podrobnější informace o dvou významných spisovatelích výstavy. V první části představí blízkého přítele Franze Kafky spisovatele Oskara Bauma a poté básníka, esejistu a uměnovědce Johannese Urzidila, který se celý profesní život zabýval tvorbou J. W. Goetha a především jeho častými pobyty v Čechách.