Česko-německá stopa II.

Tschechisch-Deutsche Spuren II.

Významné osobnosti vzájemných kulturních a společenských styků - české osobnosti (aktivně působící v německých zemích) a osobnosti německé (působící v českých zemích, s českými kořeny či vlivem českého prostředí). Byly přednostně vybrány osobnosti obou národností, narozené v našich zemích, či mající zde své kořeny (rodiče, prarodiče, manželé). Dále narozené v aktuálně prezentovaných částech Německa s významným tvůrčím pobytem v našich zemích, popř. s výraznou památkou je připomínající. U českých osobností to budou zejména ty, které mají německé kořeny, či vykazují významné tvůrčí počiny v Německu. Opět vybíráme německé osobnosti jen z aktuální oblasti Jižního a Západního  Německa. / Wichtige Persönlichkeiten der gegenseitigen kulturellen und sozialen Beziehungen - tschechische Persönlichkeiten (die in den deutschen Ländern tätig sind) und deutsche Persönlichkeiten (die in den tschechischen Ländern tätig sind, tschechische Wurzeln haben oder vom tschechischen Umfeld beeinflusst sind). Bevorzugt wurden Persönlichkeiten beider Nationalitäten, die in unseren Ländern geboren wurden oder Wurzeln in unseren Ländern haben (Eltern, Großeltern, Ehegatten). Darüber hinaus wurden Persönlichkeiten berücksichtigt, die in den derzeit vorgestellten Teilen Deutschlands geboren wurden und einen bedeutenden kreativen Aufenthalt in unseren Ländern hatten oder an die ein bedeutendes Denkmal erinnert. Bei den tschechischen Persönlichkeiten sind dies vor allem solche mit deutschen Wurzeln oder mit bedeutenden kreativen Leistungen in Deutschland. Auch hier wählen wir nur deutsche Persönlichkeiten aus dem heutigen Gebiet Süd - und Westdeutschlands aus.

Osobnosti Persönlichkeiten

 1. Vilma Abelesová-Iggersová (literatura) - spisovatelka a držitelka ceny Gratias Agit

 2. Kosma Damian + Egid Quirin Asamové (výtvarné umění) - výzdoba kostelů a zámků

 3. Ludvík Aškenazy (literatura) - spisovatel

 4. Karl Bavorský (politika) - poslední český vzdorokrál

 5. Franz Bauer (literatura) - spisovatel a politik

 6. Peter Becher (věda) - historik a germanista a držitel ceny Gratias Agit

 7. Hartmunt Binder (literatura) - spisovatel a držitel ceny Gratias Agit

 8. Heinrich Böll (literatura) - spisovatel

 9. Bertolt Brecht (literatura) - dramatik a spisovatel

 10. Petr Bystroň (politika) - bavorský politik a člen spolkového sněmu

 11. František Čáp (film) - režisér

 12. František Černý (politika) - velvyslanec a zakladatel německého domu literatury Praha

 13. Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferovi (výtvarné umění) - stavitelé pozdního baroka

 14. Hans Eibauer (politika) - ředitel Centra Bavaria Bohemia a držitel ceny Gratias Agit

 15. Albert Einstein (věda) - fyzik

 16. Fridrich Falcký (politika) - král český

 17. Ota Filip (literatura) – spisovatel

 18. Johann Caspar Ferdinand Fischer (hudba) - kapelník a varhaník

 19. Adolf Foehr (výtvarné umění) - architekt

 20. Rudolf Formis (věda) - radiotechnik a odborář, emigrant do ČSR

 21. Karel Gott (hudba) - zpěvák

 22. Josef Groll (průmysl) - sládek a tvůrce plzeňského piva

 23. Peter Grünberg (věda) - fyzik a nositel Nobelovy ceny

 24. Jiří Gruša (literatura) - spisovatel a diplomat

 25. Maria Günzl (politika) - bavorská politička

 26. Anton Hart (průmysl) - majitel cihelny

 27. Miloš Havel (film) - producent a majitel Lucernafilmu

 28. Juraj Herz (film) - režisér

 29. Václav Hollar (výtvarné umění) - grafik

 30. Wenzel Jaksch (politika) - sociálně-demokratický politik

 31. Jan ze Žatce (literatura) - literát, notář, pedagog

 32. Vojtěch Jasný (film) – režisér

 33. Oldřich Jelínek (výtvarné umění) - malíř, karikaturista

 34. Magdaléna Jetelová (výtvarné umění) - malířka a nositelka ceny Gratias Agit

 35. Kristina Jurosz-Landová (literatura) - spisovatelka a nositelka ceny Gratias Agit

 36. Johannes Kepler (věda) - astronom

 37. Tomáš Kosta (politika) - poradce tří prezidentů a Gratias Agit

 38. Walter Kotrba (politika) - zakladatel klubu Česko-německého porozumění

 39. Karel Krautgartner (hudba) - skladatel, hudebník a dirigent

 40. Karel Kryl (hudba) - písničkář a básník

 41. Ivan Liška (tanec) - tanečník a choreograf a Gratias Agit

 42. Mikuláš Lobkowicz (věda) - filozof a politolog a nositel ceny Gratias Agit

 43. Zikmund Lucemburský (politika) - český král

 44. Igor Luther (film) - kameraman

 45. Gustav Machatý (film) - režisér

 46. Otilie Malybrok-Stielerová (literatura) - spisovatelka

 47. Roderich Menzel (sport) - tenista

 48. Gustav Meyrink (literatura) - spisovatel

 49. Ludwig Mies van den Rohe, Ludwig (výtvarné umění) - malíř

 50. Franz Olbert (politika) - předseda Ackermann-Gemeinde a držitel Gratias Agit

 51. Josef Olbrich (výtvarné umění) - architekt

 52. Petr Parléř (výtvarné umění) - architekt a sochař

 53. Dušan Robert Pařízek (literatura) - spisovatel a Gratias Agit

 54. Ladislav Pavlík (věda) - Československá společnost pro vědy a umění v Německu

 55. Ferdinand Peroutka (literatura) - spisovatel a ředitel Svobodné Evropy

 56. Jan Pohan (divadlo) - herec

 57. Lída Rakušanová (literatura) - spisovatelka a novinářka

 58. Wolfgang Scheur (politika) - diplomat v Praze

 59. Fridrich Schiller (literatura) - básník a spisovatel

 60. Albert Schweitzer (věda) - studoval a přednášel v Praze

 61. Karel Stamic (hudba) - skladatel

 62. Ivan Steiger (výtvarné umění) - malíř a grafik

 63. Daniel Strož (literatura) - exilový nakladatel a europoslanec

 64. Martin Štěpánek (divadlo) - herec a politik

 65. Leopold Leonhard Raymund Thun-Hohenstein (politika) - český šlechtic a duchovní

 66. Dana Vávrová (film) - herečka

 67. Svatý Vintíř (politika) - poustevník

 68. Antje Vollmer (politika) - členka správní rady Česko-německého fondu budoucnosti a držitelka českých vyznamenání

 69. Alena Wagnerová (literatura) - spisovatelka a překladatelka

 70. Gert Weisskirchen (politika) - předseda Česko-německého fóra a držitel Gratias Agit

 71. Gustav Zindel (výtvarné umění) - malíř

Instituce Institutionen

 1. Ackermann-Gemeinde Mnichov (instituce) - spolek

 2. Bohemicum (škola) - centrum pro česká studia na univerzitě v Řezně

 3. Centrum Bavaria Bohemie (instituce) - spolek

 4. Česká škola ve Frankfurtu (instituce) - česko-německá škola

 5. Česká škola v Mnichově (instituce) - česko-německá škola

 6. Česká škola v Řezně (instituce) - česko-německá škola

 7. České centrum Mnichov (instituce) - instituce

 8. Česko-německý fond budoucnosti (instituce) - spolek

 9. Československá společnost pro vědy a umění (SVU) v Německu e.V. (instituce) - spolek

 10. Čojč (divadlo) - divadelní síť Čechy - Bavorsko

 11. Das Filmfest (festival) - filmový festival

 12. Deutsch-Tschechischen und -Slowakischen Gesellschaft (instituce) - spolek

 13. Goethe-institut Praha (instituce)

 14. Historický park Bärnau-Tachov (instituce) - muzeum

 15. Nadace Roberta Bosche (instituce) - nadace

 16. Německá škola Praha (instituce) - škola

 17. Německo-česká společnost Bayreuth e.V. (instituce) - spolek

 18. Prager Zeitung Praha (instituce) – noviny

 19. Pražský literární dům (instituce) - nadace

 20. Pražský divadelní festival německého jazyka (festival) - divadelní festival

 21. Spolek Adalberta Stiftera Mnichov (instituce) - spolek

 22. Schola Bohemica (instituce) - česko-německá škola v Düssledorfu

 23. Tandem - Koordinační centrum Plzeň (instituce) -česko-německé spolupráce mládeže