Filmový a divadelní režisér, scenárista, herec Reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, aktor 

Krzysztof Zanussi

17. 6. 1939, Varšava Warszawa


Milovaná „filmovka“

Jeden z nejvýznamnějších světových filmových režisérů úspěšně natáčel a produkoval film, učil na prestižních školách a jezdil na největší filmové festivaly světa. Často jezdil i do České republiky na různorodé festivaly a přehlídky (Karlovy Vary, Písek, Praha, Jihlava …), ale nejraději a nejčastěji jezdil na Letní filmovou školu („filmovka“) do Uherského Hradiště. Celkem tento alternativní festival navštívil 3 x a při poslední návštěvě zastoupil legendu polského filmu režiséra Andrzeje Wajdu.

Ukochana „filmovka“

Jako jeden z najwybitniejszych reżyserów filmowych świata wykładał w prestiżowych szkołach i uczestniczył w największych światowych festiwalach filmowych. Często wyjeżdżał do Czech na różne festiwale i pokazy (Karlowe Wary, Písek, Praga, Jihlava...), ale najczęściej i najchętniej bywał na Letniej Szkole Filmowej („filmovka“) w miejscowości Uherské Hradiště. W sumie odwiedził ten alternatywny festiwal 3 razy, a podczas ostatniej wizyty zastąpił i prezentował legendę polskiego filmu - reżysera  Andrzeja Wajdę. 

Pochází z významného aristokratického rodu. Po maturitě začal studovat fyziku, ale po čtyřech letech přešel na filozofii. Začíná natáčet amatérské filmy, a proto studuje režii na filmové škole v Lodži. Debutoval dramatem Struktura krystalu (1969), ke kterému si napsal vlastní scénář. Ihned se zařadil mezi tvůrce filmů morálního neklidu, kteří reflektovali společenskou situaci v zemi a stáli v intelektuální opozici vůči panujícímu pořádku. V těchto dílech si tvůrci kladli otázky o hledání mravních hodnot a poznání smyslu života. Velký ohlas mělo jeho Ochranné zbarvení (1976) - psychologické drama popisující střet konformismu a idealismu na letním táboře vysokoškolských studentů. Jako režisér pracoval dosud na více než 70 filmech a mnohé z nich získaly významná ocenění (např. Zlatého lva na MFF v Benátkách 1984 za film Rok klidného slunce). Je členem Evropské filmové akademie, prezidentem Evropské federace audiovizuálních tvůrců a je poradcem papeže v oblasti audiovizuální kultury. Přednáší na vysokých školách v Polsku i v zahraničí a je častým aktivním hostem významných filmových festivalů. Od počátku kariéry režíruje i divadlo a opery.

Pochodzi z wybitnej arystokratycznej rodziny. Po ukończeniu szkoły średniej zaczął studiować fizykę, ale po czterech latach przeniósł się na filozofię. Zaczął kręcić filmy amatorskie, i dlatego rozpoczął studia reżyserskie w szkole filmowej w Łodzi. Zadebiutował dramatem Struktura kryształu (1969), do którego napisał własny scenariusz. Od razu stał się jednym z twórców filmów ruchu moralnego niepokoju, odzwierciedlających sytuację społeczną i stanął w intelektualnej opozycji do panującego porządku społecznego. W pracach tego ruchu filmowcy zadawali pytania o poszukiwaniu wartości moralnych i sensu życia. Z dużym uznaniem spotkały się jego Barwy ochronne (1976), dramat psychologiczny opisujący zderzenie z konformizmem na letnim obozie dla studentów. Jako reżyser zrealizował do tej pory ponad 70 filmów, z których wiele zdobyło najważniejsze nagrody (m.in. Złoty Lew na MFF w Wenecji w 1984 roku za Rok spokojnego słońca). Jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej, przewodniczącym Europejskiej Federacji Twórców Audiowizualnych oraz doradcą papieża ds. kultury audiowizualnej. Wykłada na uczelniach w Polsce i poza krajem, jest częstym gościem najważniejszych festiwali filmowych. Od początku swojej kariery zajmuje się również reżyserią teatralną i operową.