Světové seznamy UNESCO

UNESCO - organizace pro výchovu, vědu a kulturu (anglicky United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) je součástí organizace Spojených národů (OSN). Vznikla na základě tzv. Konstitučního aktu nebo též Ústavy UNESCO na diplomatické konferenci v Londýně dne 16. listopadu 1945, vstoupila v platnost 4. listopadu 1946 po ratifikaci prvními dvaceti státy (mezi nimi i tehdejšího Československa). Hlavním úkolem organizace UNESCO je usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy (přírodní a sociální vědy), kultury, komunikace a informace a prosazováním úcty k lidským právům a právnímu řádu. Hlavními výstupy UNESCO jsou seznamy nejvýznamnějších národních kulturních odkazů  - Seznam světového kulturního a přírodního dědictví, Nemateriální kulturní dědictví a Paměť světa a Světová výročí pod patronací UNESCOZákladním principem zařazení je jejich jedinečnost, autenticita a celistvost. Pro spravedlivé a srovnatelné hodnocení jsou specifikována obecná kritéria. Definitivnímu zařazení na seznam předchází zařazení na tzv. Indikativní (čekatelský) seznam (Tentative List).