Česko-slovinská stopa

Významné osobnosti a institucí vzájemných kulturních a společenských styků – české osobnosti (aktivně působící ve Slovinsku) a osobnosti slovinské (působící v českých zemích, s českými kořeny či vlivem českého prostředí). Byly přednostně vybrány osobnosti obou národností, narozené v našich zemích, či mající zde své kořeny (rodiče, prarodiče, manželé). Ale také narozené ve Slovinsku s významným tvůrčím pobytem v našich zemích, popř. s výraznou památkou je připomínající. U českých osobností to budou zejména ty, které mají slovinské kořeny, či vykazují významné tvůrčí počiny ve Slovinsku. Slovinsko bylo osídleno v pravěku a bylo součástí Římské říše. Z této doby pochází několik důležitých římských sídel. Saliny v Sečovlje byly jedním z hlavních zdrojů soli pro Řím. Předkové Slovinců se přesunuli na území současného Slovinska v 2. vlně stěhování národů. Ve spolupráci s Čechy osídlili rozsáhlá území střední Evropy. Byli součástí Sámovy říše a později Koruntánského vévodství. Frankové ovládli slovinské území v 8. století. Český král Přemysl Otakar II. získal sňatkem s Markétou Babenberskou Horní a Dolní Rakousy a také Štýrsko (Štajerska). Roku 1270 přechodně připojil ještě Korutany (Koroška) a Kraňsko (Kranjska). Roku 1276 byl Otakar donucen vzdát se svých území ve prospěch Rudolfa Habsburského. Celjská hrabata, rod německého původu, kterému se podařilo sjednotit převážnou část prostoru, kde se dnes nachází Slovinsko, měla také své vazby na Země Koruny české. Barbora, dcera celjského hraběte Heřmana, si vzala Zikmunda Lucemburského, který byl český král, a tím se stala českou královnou. Za vlády Karla IV., českého krále, římského císaře, zahrnovala Svatá říše římská i území Kraňska. Celjská hrabata, domácí slovinská šlechta, vymřela v roce 1456, což znamenalo, že slovinské území bylo pod kontrolou cizí šlechty. Od roku 1526 s krátkou výjimkou v období napoleonských válek žili Češi a Slovinci společně v Habsburské monarchii. Zejména v průběhu 19. a 20. století Slovinci využívali české kulturní i politické pomoci a podpory, nejvýznamnější je působení slovinského architekta Jože Plečnika v ČR.

Osobnosti (asi 50x)

 1. Otto František Babler (věda) - překladatel

 2. Emerik Beran (hudba) - skladatel

 3. Josef Bláha (film) - herec (*)

 4. Stanko Bloudek (sport) - sportovec a architekt

 5. Max Czeike (výtvarné umění) - architekt

 6. František Čáp (film) - režisér (*)

 7. Adolf Dobrovolný (divadlo) - dramaturg a operetní režisér v Lublani

 8. Alenka Jensterle Doležal (literatura) - překladatelka a spisovatelka (*)

 9. Jan Duffé (výtvarné umění) - architekt (*)

 10. Anton Foerster (hudba) - skladatel (*)

 11. František Vladimír Foit (sport) - cestovatel a sochař (*)

 12. Anton Hanke (věda) - speleolog

 13. Václav Hejnic (byznys) - zahradník

 14. Jan Hracký (věda) - zahradník (*)

 15. Jan Vladimír Hráský (výtvarné umění) - architekt (*)

 16. Ivan Hribar (politika) - poslanec a vydavatel

 17. Karel Chodounský (sport) - horolezec (*)

 18. Emmanuel Chocholoušek (věda) - zakladatel Slovinské matice (*)

 19. Rudolf Inemann (divadlo) - herec a režisér (*)

 20. Pavel Janák (výtvarné umění) - architekt (*)

 21. Hana Klimentova (divadlo) - první slovinská prima ballerina (*)

 22. Ladislav Jan Kofránek (divadlo) - sochař a loutkář

 23. Konstantin Konvalinka (věda) - lékař a revmatolog

 24. Ivan a Peter Koslerovi (byznys) - pivovary UNION

 25. Alois Král (věda) - první český rektor univerzity Lublani  (*)

 26. František Krásný (výtvarné umění) - architekt (*)

 27. Čeněk Křička (výtvarné umění) - architekt

 28. Michal Kůra (sport) - ředitel Slovinského centra (*)

 29. Bohuslav Lavička (věda) - lékárník

 30. Jan Václav Lego (literatura) - buditel a spisovatel (*)

 31. Jan Nepomuk Mach (věda) - botanik, zahradník, … - Machova naučná stezka (*)

 32. Matija Majar-Ziljski (věda) - etnograf, jazykovědec, buditel (*)

 33. Jan Malík (divadlo) - loutkové divadlo

 34. Gašpar Mašek (hudba) - skladatel

 35. Ludvík Masaryk (byznys) - knihtiskař, nakladatel, kavárník, hoteliér a bratr T. G. Masaryka

 36. Jan Nepomuk Nečásek (věda) - ředitel gymnázia v Lublani (*)

 37. Anton Nedvěd (hudba) - skladatel

 38. Olmo Omerzu (film) - režisér (*)

 39. Josip Pelikán (výtvarné umění) - fotograf (*)

 40. Ivan Podhajský (věda) - hydrolog

 41. Gabriela Preissová (literatura) - spisovatelka (*)

 42. Josef Radecký (politika) - polní maršálek a tvůrce parku v Tivoli (*)

 43. Josef Ludvík František Ressel (věda) - lesník, spisovatel a vynálezce lodního šroubu (*)

 44. Otto Rothmayer (výtvarné umění) - architekt a žák J. Plečnika (*)

 45. Bohuslav Skalický (věda) - vinař a vinohradník (*)

 46. Václav Skrušný (divadlo) - jevištní výtvarník

 47. Vlado Stoviček (výtvarné umění) - sochař (*)

 48. Josef Sudek (fotograf) - fotograf (*)

 49. František Edward Škabroud (výtvarné umění) - malíř a architekt (*)

 50. Fráňa Šrámek (literatura) - spisovatel (*)

 51. Vilém Táborský (divadlo) - herec (*)

 52. Václav Talich (hudba) - dirigent (*)

 53. Filip Terč (věda) - lékař a zakladatel apiterapie

 54. Josef Váchal (literatura) - malíř a spisovatel (*)

 55. Alojzij Valenta (věda) - gynekolog

 56. Jan Bedřich Vejrych (výtvarné umění) - architekt (*)

 57. Václav Vlček (divadlo) - spisovatel a novinář (*)

 58. svatý Vojtěch (víra) - patron Slovinska (*)

 59. Emil Watzke (věda) - gynekolog

 1. Janez Burger (film) - producent a režisér (*)

 2. Nataša Burger (film) - herečka (*)

 3. Barbora Celjská (politika) - česká královna (*)

 4. Jacobus Gallus (hudba) - skladatel (*)

 5. Jožica Goropevšek (výtvarné umění) - architekt (*)

 6. Ivan Hribar (byznys) - zástupce České banky a starosta Ljubljaně a propagátor vztahů (*)

 7. Jernej Kopitar (věda) - jazykovědec a buditel (*)

 8. Fran Levstik (literatura) - spisovatel a kritik

 9. Jože Plečnik (výtvarné umění) - architekt (*)

 10. Marko Pohlin (literatura) - spisovatel (*)

 11. Damjan Prelovšek (výtvarné umění) - fotograf, sportove, diplomat (*)

 12. France Prešeren (literatura) - spisovatel

 13. Gašper Rojko (literatura) - rektor UK, spisovatel (*)

 14. Primož Trubar (literatura) - spisovatel (*)

 15. Slavoj Žižek (věda) - filozof

Instituce (5x)

 1. Česká Koča (instituce) - turistická chata Spodnij Ravneh 1900

 2. Česko-slovinské lípy (projekt) - aktivita

 3. Český odbor Slovinského Planinského družstva (instituce) - první české alpské sdružení – Praha 1897

 4. Jižní Sokol (instituce)

 5. Machova naučná stezka (spolek) - Novo Mesto a Mali Slatnik

 6. Objevuj Slovinsko (instituce) - propagační web 2018

 7. Slovinské centrum Praha (instituce) - infocentrum a cestovatelé do Slovinska

 8. Česká asociace canyoningu (spolek) - založeno ve Slovinsku

 9. Slovinsko-česká liga (spolek) - spolek v Mariboru z roku 1996

 10. Slovinský spolek Josipa Plečnika (instituce) - podpůrný spolek