ARMÉNIE Հայաստան 

pod záštitou velvyslance Arménie v Praze J. E. Ashota Hovakimiana

Arménie je unitární národní stát s velmi starým kulturním dědictvím. Nejstarší arménské království (Urartu) vzniklo již v 9. století př. n. l. V letech 321 př. n. l. - 428 existovalo Arménské království, jež dosáhlo svého vrcholu v 1. století pod vládou Tigrana Velikého. Toto království, jako první na světě, přijalo křesťanství jakožto státní náboženství (301). V 5. století Arménii rozvrátily dvě mocné říše, Byzantská a Sásánovská. V 9. století arménský stát obnovili Bagrationové. V 11.-14. století se stát obnovil jakožto Arménské království v Kilíkii. V 16. století se však dostal pod nadvládu Osmanů a Peršanů, od 19. století pod Ruské impérium. V letech 1918-1920 existovala První arménská republika, od roku 1920 byla ale součástí SSSR a teprve od roku 1991 se současnou Arménskou republikou.

programová nabídka

Putovní panelová výstava představí všechny položky světového seznamu UNESCO za Arménii (materiální, přírodní, nemateriální, Paměť světa)

Putovní panelová výstava 14 nejvýznamnějších osobností Arménie, polovina z nich má zásadní vztah k naší zemi. Výstavu doplní i panely a partnerských měst a regionů Arménie a České republiky

Výstava fotografií Robina Böhnische (fotograf, poslanec, ředitel KRNAP, milovník arménské kultury a vín ...) díky laskavé pomoci spolku Diverbium

Doprovodné akce
Doprovodné akce

Doprovodné akce doplní obě výstavy a nabídnou besedu, přednášky, koncerty i vystoupení lidového souboru arménské menšiny v ČR - Kilikia a zpěvačky Karin Sarkisjan


výstavy

5.5. - 11.6. Brno (info)
12. - 22. 6. Uherský Brod (info)
23.6. - 10.7. Staré Město
11.7. - 24.7.  Jihlava
25.7. - 15.8. Olomouc
16.8. - 3.9. Hradec Králové (+ Červený Kostelec)
4.9. - Slavnosti chleba ve Slupi
7.9. - 30.9. Praha (MK + Kbely)
1.10. - 30.10.  Hodonín
31.10. - 3.12. Ostrava
4.12. - 31.12.  Liberec (v jednání) 


doprovodné akce

pátek 11. června 19.00 Brno Vila Löw-Beer: Arménský večers derniérou a komentovanou prohlídkou obou výstav (Robin Böhnisch), vystoupením arménského souboru Kilikia, koncert arménské zpěvačky Karin Sarkisjan a domácího Slováckého krúžku, ochutnávkou arménských specialit a vín (INFO)

sobota 12. června 11.30 Uherský Brod: Arménský den - v rámci tradičního Bílokarpatských slavností 2021 s vystoupením souboru Kilikia a zpěvačky Karin Sarkisjan (11.30 Sokolský stadion), ochutnávkou arménských specialit a vernisáží obou výstav (14.00 Pánský dům) - (INFO)

sobota 24. července 19.00 Jihlava kostel sv. Ducha: Arménský den - s derniérou obou výstav a komentovanou prohlídkou fotografa Robina Böhnische, ochutnávkou arménských specialit a vystoupením folklórní skupiny Kilikia a koncertu Predraga Duronjiće a přátel


partnerská města a regiony

Královéhradecký kraj (kraj Tavuš), Karlovarský kraj (Vajoc Dzor), Moravskoslezský kraj (Armavir), Praha -Kbely (Dilijan), Praha-Vinoř (Sevan)

editoři výstav

Anahit Karapetyan

velvyslanectví Arménie v Praze
+420 730 854 055
a.karapetyan@mfa.am

Adam Kulhavý

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií UK Praha
+420 774 456 908
ad.kulhavy@gmail.com

Jitka Cardová

editorka všech výstav a překladatelka
+420 776 394 870
JCardova@seznam.cz