Slovácký krúžek v Brně

www.kruzek.cz 

Slovácký krúžek v Brně je spolek sdružující rodáky z Moravského Slovácka a všechny příznivce slováckého folklóru, jenž byl založen již v roce 1908. Je tak nejstarším folklórním spolkem na Moravě a jedním z nejstarších nepřetržitě působících kulturních sdružení v České republice vůbec. Za více než sto let jeho existence prošly krúžkem tisíce členů, kteří do něj přinášeli písně, které znali ze svého okolí, v krúžku se také seznámili s hudebními, písňovými i tanečními projevy i jiných slováckých regionů, v krúžku se mohli setkat i s mizejícími písněmi či tanci regionů vlastních. Ty pak, po návratu do rodného kraje, zpětně předávali a tak vlastně zachovali či často doslova obnovovali folklórní bohatství různých slováckých oblastí. Brněnským krúžkem prošly téměř všechny velké osobnosti slováckého folklóru posledního století. V současnosti má Slovácký krúžek více než sto padesát členů všech generací a další stoky příznivců, bývalých členů i sympatizantů. A je známá věc, že kdo chodí do krúžku, nestárne: mezi "krúžkaři", a to i těmi aktivními, vystupujícími, je celá řada sedmdesátníků, osmdesátníků ba i devadesátníků. Krúžek pořádá pravidelně každou třetí středu v měsíci besedy u cimbálu, na nichž si může příchozí po chuti zazpívat, zatančit či zahrát, organizuje Slovácké plesy, pro své členy a příznivce pořádá zájezdy za folklórem, vydává také folklórně zaměřené publikace, zpěvníky či CD. V coronavirové době, kdy se krúžek nemohl scházet, pořádal pravidelně každých čtrnáct dní přednášky s různou tématikou o Moravském Slovácku. Na veřejnost nejvíce působí soubor Slováckého krúžku v Brně, jehož součástí je cimbálová muzika, mužský a ženský pěvecký sbor a taneční složka, která v současnosti může postavit 15 tanečních párů. Soubor krúžku vystupuje v řadě krojových typů s repertoárem z celého Slovácka. Krúžek ovšem cíleně vychovává i svůj dorost - v jeho dětském souboru Slováček působí téměř 150 dětí od tří do 16 let.

Složky souboru

Slovácký krúžek v Brně se skládá z následujících složek:

  • dětský soubor Slováček,
  • taneční složka,
  • cimbálová muzika krúžku,
  • ženský pěvecký sbor,
  • mužský pěvecký sbor.