osobnost Arménie 

Mesrop Maštoc

 362, Hatsik (Muş) - 17. 2. 440, Vagharšapat


Tvůrce arménské abecedy

Mesrop Maštoc( Մեսրոպ Մաշտոց). Po studiu klasických jazyků u patriarchy Nersa I. byl vysvěcen na kněze, udržoval si celoživotní úctu k asketickému životu a založil několik klášterů. Šířil evangelium v odlehlých oblastech Arménie. Později sloužil jako kancléř králi Vramšapuhovi, který ho podporoval při systematizaci konečné třicetišestimístné arménské abecedy podle řeckého vzoru (405). Tato abeceda byla původně použita k překladu první populární arménské bible, "mezropské" bible (c. 410). Byl zodpovědný také za překlad novo-zákonní a starozákonní knihy Přísloví. Někteří učenci ho také považují za tvůrce kavkazsko-albánských a gruzínských abeced. Dekrety prvních tří koncilů - Nikajský, Konstantinopolský a Efezský - a národní liturgie (dosud napsaná v syrštině) byly také přeloženy do arménštiny. Mnoho dalších řeckých děl pak bylo přeloženo do arménštiny. Ztráta řeckých originálů zdůraznila význam těchto překladů; například druhá část Eusebiovy kroniky, z níž v řečtině existuje jen několik fragmentů, se zcela zachovala jen v arménštině. Je pohřben v kapli v Ošakanu (u města Aštarak). Svatý Mesrop je oficiálně uveden v římské martyrologii římskokatolické církve; jeho svátek je 17. února.