Francysk Skaryna František Skorina

1470, Polock - 1551, Praha


Doktor medicíny, vědec, literát, zahradník, grafik ...

Počátky běloruského národního písemnictví jsou úzce spjaty s kulturním prostorem Českého království. Kolem roku 1515 přišel do měst pražských humanista, doktor medicíny, vědec a literát František Skorina. V pražské tiskárně kramáře Severina pak polocký rodák mezi lety 1517-1520 vytiskl knihy Starého zákona. Svůj biblický projekt zde patrně nedokončil (víme pouze o 23 starozákonních knihách), a tak vydavatelský záměr v letech 1520-1521 přesunul do Vilniusu. Bible vydaná v Praze v letech 1517-1520 zaujímá důstojné místo v dějinách překladu a vydávání Písma svatého. Je to první a nejstarší publikace Starého zákona v církevní slovanštině. Předtím byl pro účel šíření bible v národním jazyce - italštině, němčině a češtině - tiskařský lis použit jen několikrát. Poněvadž v předmluvách k jednotlivým knihám Starého zákona Skorina ve větší míře uplatnil ruténštinu, lze do této prestižní řady jako čtvrtý jazyk v pořadí zapsat jazyk jeho pražské Bible. Ve 30. letech 16. století Skorina do Prahy se vrátil a působil jako první královský botanik ve službách Ferdinanda I.