Tigranés II.

Tigran II. Veliký 

 140 - 55 př. n. l


Arménský král

Tigranés II. - Tigran II. Veliký ( Տիգրան Մեծ) - arménský král, pod nímž se země stala na krátkou dobu nejsilnějším státem na východ od Říma. Zapojil Arménii do mnoha bitev proti svým nepřátelům, jako jsou Parthská a Seleukovská říše, a Římská republika. Od roku 85 př. n. l. Tigran přijal titul "krále králů" (šahanšah), který se uděloval perským vládcům. Obdivoval řeckou kulturu a v roce 83 př. n. l. postavil v helénské architektuře nové hlavní město říše - Tigranokert (300 000 obyvatel). Ve městě byl jako jazyk šlechty používán řecký jazyk, spolu s perštinou a aramejštinou, zatímco prostí lidé mluvili arménsky. V roce 69 př. n. l. byl ale poražen římskými vojsky a po sérií dalších proher pak v roku 66 př. n. l. podepsal mír. Ze "šahanšaha" se stal symbolický vládce, jehož království už sice mělo přátelštější vztahy s Římany, ale zároveň sloužilo jako římská nárazníková zóna proti Parthii. Smlouva ukládala povinnost odvádět válečnou daň a také se stáhnout z území Sýrie, Fénicie, Mezopotámie, Kilíkie, Kommagény a Sofény. Jeho dominium se tak zmenšilo na oblast Velké Arménie, kde vládl až do své smrti. Tigran II. Velký se objevil i v umění, především v operách slavných skladatelů- např. Alessandro Scarlatti (Tigrane, 1715), Antonio Vivaldi (Tigrane, 1724), Niccolò Piccinni (Tigrane, 1761) a další.