osobnosti Černé Hory

 Anton Schultz + Franjo Vimer
Antonín Šulc + František Wimmer


Čeští zakladatelé černohorské hudební kultury

V roce 1968 černohorský kníže Nikola I. Petrović-Njegoš založil první hudební školu v zemi a do čela prosadil českého skladatele, hudebníka a pedagoga Antonína Šulce. Ten pak ještě s pěveckým sdružením z Kotoru v roce 1870 v Cetinje představil zhudebněnou báseň "Naší krásné Černé hoře" (Ubavoj nam Crnoj Gori), která se ihned stala první černohorskou hymnou. Šulc v roce 1871 založil Pěvecké sdružení a následně první Vojenskou hudbu. V roce 1873 složil a úspěšně představil první černohorskou operetu "Naše národní vzkříšení". Postupem času se Vojenská hudba zdokonalovala a byla schopná zařadit do svého repertoáru i skladby Verdiho nebo Glucka. V roce 1879 byla ale Šulc "poslán" zpět do Čech a Vojenská hudba tak zanikla. Ale díky dalšímu českému skladateli Františkovi Wimmerovi (1856-1935) se v roce 1896 podařilo Vojenskou hudbu obnovit. Wimmer se postavil do čela hudební škole, díky němu pak v Praze studovalo hned několik černohorských budoucích skladatelů (J. Milošević, A. Ivanović). Také posílil Vojenskou hudbu o profesionální italské a české muzikanty. V roce 1910 zaranžoval novou černohorskou státní hymnu Onamo, 'namo!(Tam, támhle!)s textem básně krále Nikola I. Petroviće-Njegoše z roku 1867.