historie projektu

vznik projektu - iniciace

Projekt vznikl v roce 2013 u příležitosti světového výročí UNESCO - 1150. let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Cílem byla propagace slovanské kultury a vzdělanosti

2013 Všeslovanský

První ročník proběhl v Kroměříži a byl věnován všem slovanským národům. Hlavní akcí byl slavnostní "Vatikánský" koncert Hradišťanu a Zlínské filharmonie. Úspěch akce založil tradici pravidelného festivalu

2014 Makedonci a Rusíni

Byla upřesněna festivalová dramaturgie a každoroční prezentace kultury dvou slovanských národů - jednoho z Jihu a druhého ze Severu. V prvním ročníku to byla kultura Makedonská a Rusínská. Akce se opět konala jen v Kroměříži

2016 Slovinsko a Slovensko

Po roční pauze restart festivalu a nový hlavní pořadatel - Slovanská unie. Podstata zůstala stejná - tedy opět prezentace dvou slovanských zemí Slovinska a Slovenska. Změnilo se místo a festival se konal v Uherském Hradišti, Velehradě, Starém Městě a na Modré. 

2017  Chorvatsko a Polsko

Festival pokračoval prezentací dalších dvou slovanských zemí Chorvatska a Polska. Změnilo se místo a festival se konal v Uherském Hradišti, Velehradě, Starém Městě a Modré. Poprvé i za účasti zahraničních souborů - České besedy ze Zagrebu.

2018 Srbsko a Lužické Srbsko

Další pokračování festivalu a poprvé i ve městech JMK. Program nabídl kultury Srbska a Lužických Srbů a uskutečnil se v tradičním místech Zlínského kraje a nově i v Hodoníně, Lužicích a Mikulčicích,

2019 Bulharsko a Ukrajina

Další rozšíření míst konání a také větší spolupráce s velvyslanectvími a zahraničními účastníky a institucemi. Festival prezentoval kultury Bulharska a Ukrajiny a nabídl největší prezentaci ukrajinské lidové kultury

2020 Bosna a Hercegovina a Rusko

Další rozšíření programu i míst konání. Poprvé se festival konal v Uherském Brodě a Brně a také za výraznější pomoci velvyslanectví Bosny a Hercegoviny i Ruské federace. I přes nepříznivou situaci byl festival velmi úspěšný a vedl k výraznější proměně podstaty směrem k cílené prezentaci Kulturního dědictví UNESCO a zásadního rozšíření - celostátní, celoroční a více zemí.