Kulturní dědictví UNESCO

Česká republika

Putovní výstava představí ČESKÉ položky historického a kulturního dědictví zapsané na seznam světového dědictví UNESCO, reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva, včetně těch, které jsou v současné době na předběžných seznamech a v souborech nevyřízených položek, jakož i různé další položky registrované a uznané v rámci jiných projektů a programů UNESCO. 

Materiální a přírodní dědictví

Nemateriální kulturní dědictví

Paměť světa