UNESCO Slovinsko

Putovní výstava představí všechny položky Slovinska  historického a kulturního dědictví zapsané na seznam světového dědictví UNESCO, reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva, včetně těch, které jsou v současné době na předběžných seznamech a v souborech nevyřízených položek, jakož i různé další položky registrované a uznané v rámci jiných projektů a programů UNESCO. 

Světové kulturní a přírodní dědictví 

Nehmotné dědictví + Paměť světa 

Biosférické rezervace