Brno

Vila Löw-Beer, Krajský úřad JMK

za finanční podpory grantového programu Města Brna a pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha

Černohorský večer

pátek 20. 8. v 19.00 Vila Löw-Beer

Čtyři rakouské večery

říjen  v 19.00 Vila Löw-Beer

HUDEBNÍ: Korngold, Slezak, Mahler, G.Adler ...
VĚDECKÝ: Mendel, Gödl, Mach, Loschmidt ...
LITERÁRNÍ: Musil, Kraus, Lorm, Hoffman, Loos ..
SPOLEČENSKÝ: V.Adler, Suttnerová, Prousek ...

Vila Löw-Beer

Brně je nejmladší pobočkou Muzea Brněnska. V letech 1913-1939 vila patřila Alfredu Löw-Beerovi, židovskému velkoprůmyslníkovi a obchodníku s textilem, který věnoval na konci dvacátých let 20. století část pozemku své dceři Gretě. Ta zde společně s manželem Fritzem Tugendhatem vybudovala v letech 1929-1930 rodinný dům - dnes světoznámou Vilu Tugendhat. V památkově obnovené Vile Löw-Beer je umístěna expozice Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat. Veřejnosti je k dispozici knihovna. Expozici doplňují krátkodobé výstavy v galerii Celnice. Pobyt návštěvníkům zpříjemňuje kavárna Café Löw-Beer. ... www.vilalowbeer.cz  

Krajský úřad JMK

Nádherné prostředí krajského úřadu JMK v Brně nabízí možnost kvalitní a důstojné prezentace putovních výstav v těsné spolupráci s odborem vnějších vztahů JMK. Budova původního Nového zemského domu byla postavena v letech 1905-1907 podle návrhu architekta Ferdinanda Hracha, jednoho z nejvýznamnějších představitelů brněnského pozdního historismu. Od roku 2000 je sídlo JMK. První naše spolupráce zde proběhla v roce 2020 a představila výstavy Kulturního dědictví UNESCO Bosny a Hercegoviny a Ruské federace. Bosenský večer za osobní účasti velvyslankyně Bosny a Hercegoviny v Praze proběhl ve Vile Löw-Beer .... www.kr-jihomoravsky.cz