Portrét František Skorina

kniha Ilji Lemeškina - 2021

 Začátkem 16. století byl v Čechách portrétní žánr in cunabulis. První renesanční portrét - deskový obraz Albrechta z Kolovrat - vytvořil roku 1506 Mistr litoměřického oltáře. Jedenáct let poté, roku 1517, Portrétista Skoriny nakreslil předlohu a Mistr jemné šrafury vyřezal štoček, jenž renesanční portrét poprvé prezentoval i v tiskové podobě. Stalo se tak v pražské edici starozákonních knih (1517-1520), kterou po stránce textové a koncepčně editorské připravil laik, doktor medicíny František Skorina (1470-1552). Kniha v žánrovém kontextu severní renesance zevrubně pojednává o výtvarné předloze, textovém doprovodu, poetických zvláštnostech, účelu a funkcích prvního českého tištěného portrétu. Zvláštní pozornost je věnována "mouše namalované", tedy vzácnému prostředku trompe-l'oeil, jenž v českém výtvarném umění 16. st. byl použit patrně poprvé. Knihu doprovází díla významných současných umělců (Jiřího Altmanna, Ilji a Emilii Kabakových, Terezie Unzeitigové, Eugena Ivanova).

--------------------------------------------------------

Knihu vydal Pražský lingvistický kroužek (PLK) ve spolupráci s Ústavem pro jazyk litevský Li­tev­ské akademie věd; vytištěna byla na Litvě. Distribuce po světě (mimo Litvu) zajišťuje PLK svý­mi vlastními silami: zájemci stačí napsat na adresu <cercle@cercledeprague.org>. Ce­na za výtisk je 500 Kč / 20 € (při přímém odběru; při zasílání účtujeme poštovné) plnou svou výší jde ve prospěch PLK, autonomní vědecké společnosti s mezinárodním pů­so­be­ním. V rámci letošního projektu bude v souvislosti s prezentací Kulturního dědictví UNESCO Běloruska organizována beseda, přednáška, propagace i prodej knihy.