50 slavných "českých" Rakušanů 

50 berühmte "tschechische" Österreicher

Putovní panelová výstava představí slavné rakouské osobnosti, které mají český původ a nebo významný vztah k českému prostředí a kultuře. Výstava bude prioritně prezentována v místech spojených s těmito osobnostmi a doplněna o další významné místní rakouské osobnosti. Velkou inspirací byla kniha ČESKÁ BABIČKA rakouského spisovatele Dietmara Griesera. 

Die Wanderausstellung zeigt berühmte österreichische Persönlichkeiten, die tschechischen Ursprungs sind oder eine bedeutende Beziehung zur tschechischen Umwelt und Kultur haben. Die Ausstellung wird an Orten, die mit diesen Persönlichkeiten verbunden sind, vorrangig präsentiert und durch andere wichtige lokale österreichische Persönlichkeiten ergänzt. Das Buch TSCHECHISCHE GRANDMA des österreichischen Schriftstellers Dietmar Grieser war eine große Inspiration.