Borbála Dobózy

fenomenální maďarská cembalistka

Interpretka má vřelý vztah k české hudbě od dob studií. Několik let strávila v Praze jako žákyně světově proslulé cembalistky Prof. Zuzany Růžičkové a naučila se výborně česky. Od těch dob českou hudbu uvádí velice často a zejména Jiří Antonín Benda se pro ni stal zásadním autorem - vedle hudby J. S. Bacha, jehož je doma i v zahraničí vyhledávanou interpretkou. Hudbě a osobnosti J. A. Bendy se věnuje soustavně a v roce 2014 vyšla tiskem v Maďarsku její habilitační práce, jejímž byl J. A. Benda tématem. Kromě toho se v práci věnovala v širších souvislostech i vývoji české hudby před dobou barokní, z níž pozdější skladatelé vycházeli, a ve zkratce představila i další české skladatele Bendovy doby. Významný je fakt, že je to zřejmě jediná takto podrobná práce o tomto českém skladateli, a je tedy třeba maďarské umělkyni poděkovat. (Kniha vyšla ve stejném maďarském nakladatelství následně i ve výborném českém překladu Roberta Svobody a je k zapůjčení v Městské knihovně v Praze.)