Zahájení výstavy v Jeruzalémské synagoze 

29.03.2023

Slavnostní zahájení výstavy 20 opomenutých česko-německo-židovských osobností v Jeruzalémské synagoze v Praze ve středu 29. března od 17.00. Akce proběhla za účasti významných hostů včele se zástupci významných domácích institucí, ale i zástupců velvyslanectví Brazílie, Íránu, Rakouska, Německa a Arménie. Součástí zahájení byly i menší přednášky garantů a odborníků projektu Kulturní dědictví UNESCO 2023 a varhanní koncert oblíbených skladeb Oskara Bauma. Výstava potrvá až do 26. července 2023 a nabídne každý měsíc zajímavou doprovodnou akci. / Feierliche Eröffnung der Ausstellung von 20 vergessenen tschechisch-deutsch-jüdischen Persönlichkeiten in der Jerusalemer Synagoge in Prag am Mittwoch, den 29. März um 17 Uhr. An der Veranstaltung nahmen hochrangige Gäste teil, darunter Vertreter wichtiger inländischer Institutionen sowie Vertreter der Botschaften von Brasilien, Iran, Österreich, Deutschland und Armenien. Die Eröffnungszeremonie umfasste kleine Vorträge der Bürgen und Experten des Projekts UNESCO-Kulturerbe 2023 und ein Orgelkonzert mit populären Kompositionen von Oscar Baum. Die Ausstellung wird bis zum 26. Juli 2023 laufen und jeden Monat eine interessante Begleitveranstaltung bieten,